13.03.2019

Tavoita Facebook-kohderyhmä tilastollisella A/B-testauksella

Tommi Salenius

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, jota ajaa eteenpäin jatkuva uteliaisuus oppia uutta.

Facebook-mainonta ja sen optimointi nousevat tärkeään rooliin tavoiteltaessa suomalaisia digimarkkinoinnin avulla. Ilman testaamista on kuitenkin mahdotonta tietää, mikä saa kohderyhmäsi syttymään. Mainoskampanjoiden A/B-testejä hyödyntämällä voit selvittää, mitkä tekijät lisäävät mainostesi kiinnostavuutta tavoittelemiesi ihmisten silmissä. A/B-testillä tarkoitetaan eri muuttujien välisen paremmuuden testaamista, esimerkiksi toimiiko otsikko A vai B paremmin.

Facebook tarjoaa kolme tyyliä toteuttaa A/B-testejä

Tavat toteuttaa A/B-testausta Facebookissa ovat:

1) useiden mainosversioiden luominen jokaiselle kohderyhmälle
2) dynaaminen mainosversioiden testaustyökalu
3) tilastollinen A/B-testaustyökalu.

Useiden mainosversioiden luominen per kohderyhmä

Suosituksena Facebook-mainonnassa on tehdä 2-3 mainosta jokaiseen kohderyhmään ja antaa Facebookin mainosalgoritmin allokoida näistä parhaalle valtaosan budjetista.

Dynaaminen mainosversioiden testaustyökalu

Dynaaminen mainosversioiden testaustyökalu (dynamic creative testing) mahdollistaa helposti useiden erilaisten mainosversioiden testaamisen. Tällöin Facebook pyrkii jakamaan jokaiselle mainosversiolle riittävästi budjettia, jotta saadaan tietoa eri versioiden toimivuudesta, mutta samalla se suosii parhaiten toimivia versioita.

Tämä työkalu on hieman kuin kompromissi testaamisen ja välittömän tuloksiin pyrkimisen välillä. Tämä voi olla toimiva ratkaisu esimerkiksi, jos mainoksiin halutaan tehdä paljon muutoksia kerralla.

Tilastollinen A/B-testaustyökalu

Tilastollisen A/B-testaustyökalun (split test) avulla saadaan kaikkein luotettavimpia tuloksia eri muuttujien toimivuudesta. Tilastollisen A/B-testin toteuttaminen ei mahdollista kampanjan optimointia kesken testin vaan sen tarkoituksena on selvittää vastaus ennalta määritettyyn tutkimuskysymykseen.

Tilastolliselta A/B-testiltä ei siis tule odottaa välittömästi liiketoimintaa edistäviä kampanjatuloksia, vaan sen tarkoitus on tuottaa luotettavaa informaatiota, jota voidaan käyttää hyödyksi tulevissa markkinointitoimenpiteissä. Tässä artikkelissa keskitytään tilastollisen A/B-testauksen toteuttamiseen.

Tilastollisen A/B-testin neljä vaihetta

Tilastollisten testien toteuttaminen koostuu alla olevista vaiheista.

 1. Tutkimuskysymyksen määrittäminen
  • Esimerkiksi ”Mikä mainoskonsepti herättää eniten kiinnostusta kohderyhmässä?”
 2. Kohderyhmän valinta testiin
  • Kohderyhmän tulee liittyä liiketoimintaasi
  • Kohderyhmässä on hyvä olla vähintään 10 000 ihmistä, jotta dataa saadaan tarpeeksi
 3. Tilastollisen A/B-testin luominen Facebookin työkalulla
 4. Johtopäätökset
  • Ovatko tulokset tilastollisesti merkitseviä?
  • Jos tulokset ovat päteviä, löydöksien hyödyntäminen tulevissa markkinointitoimenpiteissä

Tarkemmat ohjeet Facebookin A/B-testaamisesta Facebookin tukisivustolta »

Lista A/B-testattavista asioista

Alla on listaus asioista, joita pystyy testaamaan Facebook-mainonnan avulla. Nämä asiat jakautuvat neljän eri pääteemaan alle, jotka ovat mainokset, tekniset asetukset, kohderyhmät ja mainospaikat.

 • Mainoksen yksityiskohdat
  • Mainosteksti
  • Otsikko
  • Kuva
  • Kehote-painike, esim. ”Lue lisää”
 • Tekniset mainosasetukset
  • Eri optimointitavoiteet kuten konversiot, klikkaukset tai laaja näkyvyys
  • Eri bid-strategiat kuten alhaisin kustannus, maksimi-bidi ja tavoitehinta
  • Toimitustyypit: normaali vs. kiihdytetty budjetin käyttö
 • Eri kohderyhmien toimivuus
 • Eri mainospaikkojen toimivuus
  • Facebook-syöte
  • Facebookin oikea kolumni
  • Instagram-syöte
  • Facebook & Instagram Stories
  • Facebook Marketplace
  • Facebookin kumppaniverkosto
  • Messenger-mainonta
  • Erityiset video-mainospaikat
 • Android- vs. IOS-laitteet

Testaamisen ansiosta on mahdollista löytää luovia mainosratkaisuja ja houkutuskeinoja ilman isoja riskejä. Näin voit päätellä, miten tulevat kampanjat kannattaa optimoida saavuttaaksesi maksimaalisen hyödyn mainosbudjetillesi.

Tilastollisen testaamisen kannalta on kuitenkin selvitettävä, onko tulos tilastollisesti merkitsevä. Tällä tarkoitetaan todennäköisyyttä, jolla testistä saataisiin sama tulos, jos se toistettaisiin uudelleen. Tutkimuksessa yleisesti 90% merkitsevyyttä voidaan pitää rajana luotettavalle tulokselle.

Miten sitten toteuttaa testi, joka antaa luotettavia tuloksia?

Kun testataan eri mainosversioiden toimivuutta, täytyy aina tasapainoilla kahden asian välillä:

 1. lähtökohtaisesti vain yhtä muuttujaa tulee testata kerran
 2. liian pienet muutokset yhdessä muuttujassa eivät välttämättä johda tilastollisiin eroihin

Testattavassa muuttujassa tulee siis olla riittävän isoja muutoksia, joka parantaa todennäköisyyttä löytää tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia. Esimerkiksi mainosteksteistä voisi kokeilla räväkämminkin erilaisia versioita, esimerkiksi hymiöiden avulla, vaihtelemalla tekstien pituutta tai käyttämällä lainauksia.

Tulee myös varmistua, että budjettia on riittävästi erojen löytämiseksi. Facebook opastaa sinua riittävän budjetin valinnassa suhteessa kohderyhmän kokoon. Yleisesti ottaen tilastollisiin A/B-testeihin tulee varata vähintään 100 € per testattava mainos.

Tilastollisen A/B-testaamisen parhaat käytännöt

Tässä viiden kohdan lista, joka tulee pitää mielessä toteutettaessa tilastollisia A/B-testeja.

 1. Testattavissa muuttujissa tulee olla oleellisia eroja
 2. Testaa vain yhtä muuttujaa kerrallaan
 3. 4-14 päivän testijakso
 4. Riittävästi budjettia (Facebook auttaa sinua valitsemaan sopivan budjetin)
 5. Käytä riittävän laajoja kohderyhmiä saadaksesi tarpeeksi mainosnäyttöjä (vähintään 10 000 ihmistä)

Näiden vinkkien avulla onnistut löytämään tilastollisia eroja ja pystyt näiden perusteella kehittämään markkinointitoimenpiteitä.

Viisi esimerkkiä A/B-testien innovaatisesta käyttämisestä

Sosiaalisen median mainontaa voidaan hyödyntää myös muissa tarkoituksissa kuin markkinoinnin suorassa kehittämisessä:

 • Pakkaussuunnittelu: selvitä, kuinka kohderyhmäsi reagoi eri versioihin.
 • Brändin visuaalinen uudistus: selvitä, kuinka kohderyhmäsi reagoi eri suunnitelmiin.
 • Tone-of-Voicen löytäminen: selvitä, miten kohderyhmäsi reagoi eri viesteihin.
 • Kohderyhmät: selvitä, miten eri kohderyhmät reagoivat samaan viestiin.
 • Uudet mainospaikat: selvitä, kannattaako sinun alkaa panostamaan uusiin kanaviin.

Loppukaneettina voidaan todeta, että sosiaalisen median mainonnasta on paljon muuhunkin kuin vain tykkääjien hankintaan! Sieltä löytyvät lähes kaikki suomalaiset ja tällaista tietopankkia tulee hyödyntää.

Mikäli tarvitset apua Facebook mainonnan A/B-testauksessa, tai kaipaat yleistä sparrausapua Facebook-mainonnan kanssa, ota yhteyttä!

Kaipaatko parempia tuloksia?