Karjala

Karjalan sosiaalinen media 2021

Asiakas

Hartwall

Kanavat

Facebook
Instagram

Lähtökohta

Karjalassa on reilusti luonnetta – onhan se yksi Suomen vanhimmista olutbrändeistä. Sosiaalinen media tarjoaa luonteikkaan tavan rakentaa brändiä ja se onkin Karjalan tärkein markkinointikanava. Huomioiden alkoholilain asettamat rajoitukset, ei olutbrändi kuitenkaan voi hyödyntää sosiaalista mediaa kuten muut brändit, ja siksi jatkuvassa tekemisessä on tärkeää huomioida käytettyjen kanavien luonteet.

Haaste

Alkoholilaki asettaa haasteita olutbrändin markkinointiin, ei pelkästään ulkomainontaan ja TV:seen, vaan myös sosiaalisessa mediassa. Miten kehittää brändimielikuvaa ja tukea liiketoimintaa ilman ostokehotteita ja vuorovaikutusta kuluttajien kanssa?

Strategia ja toteutus

Karjalan päämarkkinointikanavat ovat Facebook ja Instagram, joissa ylläpidetään ja rakennetaan bränditietoisuutta sekä nykykäyttäjien sitoutumistasoa, kunnioittaen vastuullisen markkinointiviestinnän periaatteita. Jatkuvassa sisältömarkkinoinnissa on huomioitu kanavakohtaiset ominaisuudet ja ympäristöt, unohtamatta kuitenkaan kohderyhmää, jolle sisältöä tehdään. 

Karjala ei esitä, vaan se on aito ja inhimillinen. Ihan tavallisten ihmisten on helppo samaistua sen luonteeseen, josta kumpuaa suomalaisille ominainen rehellisyys ja itseironia. Sisällöistä muodostuu monipuolinen yhdistelmä brändin historiasta nousevia asioita sekä ajankohtaisia aiheita ja arjen oivalluksia.

Sisältöjen visuaalinen linjakkuus noudattaa Karjalan tyyliä ja luo tunnistettavuutta. Laadukkaasti toteutetuissa kuvissa ja videoissa korostuu erityisesti brändivärit, musta ja punainen, sekä maskuliinisuus.

Tulokset

Karjalan ydinkohderyhmä on 18–55-vuotiaat miehet. Vuoden 2021 aikana mainonnan ensisijainen tavoite oli tavoittaa yleisö tehokkaasti sekä sitouttaa heidät brändin sisältöihin, kanavien erityispiirteet huomioiden. Tavoitimme systemaattisella tekemisellä ja kustannustehokkaasti erittäin kilpaillussa kategoriassa huikean 90 % peiton ydinkohderyhmässä.

Vuodesta 2020 vuoteen 2021, Karjala on pärjännyt parhaiten viiteryhmässään mittarilla “merkki, jolla on hyvää mainontaa”. Samankokoisten ja samaan segmenttiin kuuluvien brändien osalta keskimääräinen kehitys on ollut 3 %, kun Karjalalla nousua oli 6 %.