04.12.2017

Instagram- ja Snapchat-mainonta tavoittaa nuoren kohderyhmän

Parcero

Kuiva tuuli on puhaltanut nuoret Facebookista ja muuttanut sen varttuneen väestön erämaaksi. Moni markkinoi Facebookissa, mutta miksi? Erityisesti nuorten kohdalla kannattaisi keskittyä Instagram Storiesiin ja Snapchatiin,sillä ne ovat kanavia, joissa nuoret ovat!

Nuoret tavoittaa Instagramista ja Snapchatista

Kun tarkastellaan 13–25 vuotiaiden ikäryhmää havaitaan, että heistä 60 % tavoitetaan Facebookissa päivittäin. Kokonaiskäyttäjämäärä tässä ikäryhmässä on noin 550 000–600 000. Vastaava luku Instagram-feedille ja Instagram Storieseille on 75 %. Merkittävä ero!

snapschat

Snapchatissa vastaavan ikäryhmän koko on 660 000–775 000. Snapchat ei ilmoita päivittäistä tavoittavuutta, mutta ottaen huomioon Snapchatin nuorisoon painottuvan ikäjakauman, se on melko lähellä kokonaistavoittavuutta. Snapchat on selvästi nuorison suosima kanava.

Miksi sitten Facebook on säilyttänyt asemansa brändien vahvana somemarkkinointikanavana? Hyvä kysymys. Kyse lienee vanhasta tottumuksesta. Sisältöjä on totuttu tekemään Facebook edellä, vaikka varsinkin kohderyhmän ollessa nuorta, sisältö pitäisi tehdä Instagram Stories ja Snapchat edellä. Tee sisältöä kanavaan, jossa kohdeyleisösi on aktiivinen. Facebookissa on mahdollista kasvattaa yhteisöä ja olla heidän kanssaan helposti vuorovaikutuksessa, mikä ei ole aivan yhtä helppoa Instagramissa ja Snapchatissa.

Muista aina seuraavat helpot askeleet onnistuneeseen somekampanjointiin

  • Määritä tavoitteet (KPI:t)
  • Määritä kohdeyleisö
  • Määritä kanavat!

Snapchatista verkkokaupan markkinoinnin raskassarjalainen

Facebook on edelleen erinomainen kanava verkkokaupan myyntiin ja liikenteen ohjaukseen nettisivuille. Instagram-feed ei ole varteenotettava vaihtoehto konversiokampanjoinnille (tämä yleistys ei tietenkään päde aina!), mutta Instagram Stories tarjoaa erittäin hyvän kanavan nettisivuliikenteelle sekä konversiokampanjoille.

Myös Snapchat kehittää mainosalustaansa jatkuvasti. Aivan näinä hetkinä he lanseeraavat oman seurantapikselinsä, jonka avulla Snapchat nousee mitattavuudessaan ja seurattavuudessaan Facebookin veroiseksi. Snapchatista on kovaa vauhtia tulossa verkkokaupan markkinoinnin raskassarjalainen!

Pysy mukana muutoksessa

Pitää olla aina ajan hermolla siitä, miten eri kanavat muuttavat luonnettaan. Ihmiset vanhenevat ja heidän preferenssinsä muuttuvat. Facebook oli joskus nuorten kanava, nyt sen käyttäjien keski-ikä on noussut. Muut kanavat ovat ottaneet osittain sen paikan. Tällaisten muutosten rinnalle nousee aina silloin tällöin uusia somekanavia, joista saattaa kasvaa uusia haastajia tämänhetkisille nuorten kanaville Instagramille ja Snapchatille.

Sosiaalisen median kanavamuutoksista pitää olla jatkuvasti kärryillä ja jalkauttaa tarvittavia muutoksia markkinointistrategioihin. Asioiden tekeminen syystä, että niin on aina tehnyt, tekee markkinoinnista jäykkää. Me taistelemme jäykkyyttä vastaan!

Kiinnostuitko?