Brändin määrittely ja identiteetti

Miksi brändi on olemassa ja mitä se edustaa?

Brändi on yrityksen liiketoimintastrategia asiakkaan silmin. Se on asiakkaan ja yrityksen yhteisluomus. Brändin määrittely on viestinnän suunnittelun ensimmäinen vaihe: mitä yrityksestä halutaan viestiä, kenelle ja miten. Brändin ensisijainen tavoite on tuottaa arvoa, tunnettuutta, myyntiä tai asiakasuskollisuutta.

parceron toimisto ja anna

YHDESSÄ SUUNNITTELU JA SISÄINEN SITOUTTAMINEN

Uskomme yhdessätekemisen voimaan ja sen tuomaan lisäarvoon innovatiivisen suunnittelutyön osana. Osallistamme suunnittelutyöhön asiakkaan ja projektin ydintiimin lisäksi muita sisäisiä sidosryhmiä. Co-creationilla tarkoitamme tässä yhteiskehityksellisiä tapoja ideoida, evaluoida ja jatkokehittää konseptuaalisia ratkaisuja ja kokonaisuuksia.

Yhteiskehittäminen ja sen pohjalle rakentuneet suunnitteluprosessit mahdollistavat eri sidosryhmiä mahdollisimman laajasti palvelevan ymmärryksen projektillisista tavoitteista ja lopputuloksesta, ja siten edesauttavat kehittämään ratkaisuja, jotka vähentävät investointiin liittyviä riskejä.

Tasapuolisella yritysten sidosryhmien kuulemisella varmistamme projektin lopputuloksen sisäisen hyväksynnän.

BRÄNDITYÖN TUTKITUT VAIKUTUKSET

  • Tehdä brändistä ja sen palveluista erottuvia sekä tunnistettavia
  • Herättää luottamusta asiakkaissa
  • Kasvattaa yrityksen arvoa
  • Mahdollistaa parempi hinnoitteluvoima
  • Tehostaa mainoseurojen käyttöä
  • Vähentää henkilöstön vaihtuvuutta

Mitä brändiTYÖ PARCERON KANSSA sisältää?

  • Sidosryhmä- ja kuluttajatukimuksen brändityön pohjaksi.
  • Kokeneiden ammattilaisten vetämän osallistavan brändityöprosessin, joka hyödyntää yhteisöllisiä työskentelytapoja ja osallistaa keskeiset sidosryhmä osaksi suunnitteluprosessia.
  • Ammattimaisesti suunnitellun brändi-identiteetin, joka sisältää brändin ytimen määrittelyn, brändilupauksen, sekä brändin persoonan ja puhetyylin määrittelyn.
  • Luovan markkinointiviestinnän konseptin brändin jalkautukseen sekä kaikki materiaalituotannot ja kampanjan toteutus monikanavaisesti.

Brändi hukassa?