Brändin määrittely ja identiteetti

Miksi brändi on olemassa ja mitä se edustaa?

Brändi syntyy kuluttajan mielessä, ja sen eteen on tehtävä johdonmukaista työtä. Tunnetun brändin muovaaminen vaatii aikaa, jonka kuluessa sen muotoutumiseen vaikuttavat useat eri tahot. Jotta brändin parissa työskentelevät voivat tehdä yhdenmukaista brändityötä, sen pitää olla määritelty ja dokumentoitu selkeästi ja innostavasti – niin, että kaikille on timantin kirkasta, miksi brändi on olemassa ja mitä se edustaa. 

Brändin ydin kertoo, mitä brändi edustaa ja mitä ei: miltä se näyttää, kuulostaa, tuoksuu ja tuntuu. Miten se puhuu ja mitä se lupaa kuluttajille kaikissa kohtaamisissa ja miksi. Näihin kysymyksiin etsimme yhdessä vastauksia yrityksesi kanssa. Näiden pohjalta syntyy kattava dokumentaatio, joka ohjeistaa asiakaspolun kohtaamisiin niin visuaalisesti kuin sisällöllisesti. 

Mutta mistä tiedämme, että tekemämme valinnat ovat oikeita? Mihin maailma on menossa ja mikä on brändin näkökulma tähän? Mitä kuluttajat ajattelevat ja miten hyödynnämme sitä työn pohjana? Miten haluamme muuttaa heidän ajatteluaan?

Voimme toteuttaa brändityön suoraan asiakkaan taustamateriaalin, tutkimusten ja yhteisten workshopien avulla. Mukaan otamme tarvittaessa kuluttaja- ja toimialaymmärrystä lisäävän toimijan verkostostamme. Aikataulullisesti koko prosessi vie noin kaksi kuukautta. 

Mitä brändin määrittely sisältää?

Brand core:

 • Brändilupaus
 • Brändin ydin
 • Persoona
 • Positiointi
 • Brändihierarkia

Brand expression:

 • Logo
 • Tunnus
 • Graafiset elementit
 • Värit
 • Typografia
 • Kuvat ja kuvitus
 • Äänensävy

Lisäksi tämän pohjalta voimme suunnitella:

Brändi hukassa?