Brändin määrittely ja identiteetti

Kaupallisesti menestyviä brändejä

Parceron kanssa et vain muotoile brändiä uusiksi, vaan saat eheän kokonaisuuden aina kohderyhmäymmärryksestä kaupallisesti menestyvään markkinointiviestintään.

Hyvä brändityö tekee brändistä ja sen palveluista erottuvia sekä tunnistettavia, herättää luottamusta asiakkaissa sekä työntekijöissä, kasvattaa yrityksen arvoa, mahdollistaa paremman hinnoitteluvoiman ja tehostaa mainoseurojen käyttöä. Se myös vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.

brändiuudistus – METODEINA YHTEISTYÖSKENTELY JA WORKSHOPIT

Tarjoamme kokeneiden ammattilaisten vetämän brändityöprosessin, joka osallistaa asiakkaan ja projektin ydintiimin lisäksi keskeiset sisäiset henkilöt sekä sidosryhmät osaksi suunnitteluprosessia. Digitaalisten työympäristöjen avulla projektiin voi ketterästi osallistaa isonkin työryhmän.

Yhteiskehittäminen ja sen pohjalle rakentuneet edistykselliset suunnitteluprosessit mahdollistavat eri sidosryhmien sitoutumisen sekä ymmärryksen projektin tavoitteista ja lopputuloksesta. Nämä vähentävät investointiin liittyviä riskejä ja lisäävät onnistumisen mahdollisuuksia. 

Valokuitunen uusi brändi-identiteetti.
Valokuitunen uusi brandbook

Yhteistyön myötä suunnittelimme Valokuituselle brändi-identiteetin, uudistimme yrityksen visuaalisen ilmeen sekä toteutimme Vapaampi kaista -lanseerauskampanjan, joka näkyi niin televisiossa, ulkomainonnassa kuin digikanavissa.

Tiina Tanttu

Chief Marketing Officer
Valokuitunen

STRATEGINEN YMMÄRRYS brändin rakentamisen tukena

Bränditöitä ei tehdä joka toinen vuosi, joten asiakasymmärrykseen kannattaa panostaa. Se antaa vahvan perustuksen brändityön pohjaksi ja mahdollistaa kaikkien merkittävien sidosryhmien tuomisen osaksi brändin ydintä. Tarjoamme laadullisia sekä määrällisiä tutkimuksia ja apunamme ovat Suomen parhaat tutkimustoimistot.

SUUNNITTELU ja brändi-identiteetti

Suunnittelussa otetaan huomioon ja haastetaan yrityksen tarkoitus, visio, missio, strategia ja arvot, sekä määritellään brändin ydin, brändilupaus, bränditarina, asemoituminen markkinaan ja brändin persoona. Myös asiat kuten brändihierarkia ja vastuullisuusteemat käydään tässä vaiheessa perinpohjaisesti läpi.

MUOTOILU ja brändi-ilme

Muotoilun myötä siirrytään konkretiaan ja brändille määritellään tonaliteetti, värimaailma, typografia, logo ja logovariaatiot, kuvakieli ja grafiikkakirjasto sekä luodaan nettisivujen look & feel tai pakkaukselle ilme.

Elämään maustetta halajaville 3D-muotoilu, animoidut graafiset elementit, visuaaliset efektit sekä koukuttava äänimaailma luovat viimeistellyn modernin ilmeen ja monimediallista vaikuttavuutta.

BRAND BOOK

Kun kaikki on valmista, työ viedään yksiin kansiin brand bookin muodossa. Brand bookin avulla sisäiset koulutukset ja kumppaneiden briiffaukset hoituvat helposti. Brand book kannattaa mahdollisuuksien mukaan toteuttaa digitaalisena pilveen, jolloin brändin hallinta helpottuu.

Kas näin!

Nuori Yrittäjyys uusi brändi-ilme

Tehdään
brändistäsi kiinnostava

Ota yhteyttä

Miten kuvailisit yrityksesi brändiä ihmiselle, joka ei ole koskaan siitä kuullutkaan? Jos kuvaus jää värittömäksi eikä herätä tunteita tai tuoksuja, jotain tarttis tehdä.

Meiltä löydät osaamisen muotoilla brändistäsi entistä säpäkämpi.