18.11.2019

Vastuullinen kuluttaminen näkyy nykypäivän markkinoinnissa

Rosa

Copywriter-harjoittelijana toiminut Rosa oli Parceron innokkain tekstitaituri. Ketteräksi copyninjaksi tähtäävä Rosa suhtautuu markkinointiin intohimolla ja uteliaisuudella. Rosa innostuu helposti uudesta, inspiroituu ihmisistä ja puhuu positiivisen energian puolesta!

Ilmastonmuutoksen johdosta muuttuneet kulutustottumukset näkyvät nykypäivän markkinoinnissa. Tämän päivän kuluttajia kiinnostavat tuotteen ja palvelun lisäksi läpinäkyvä tuotantoketju ja yritysten toimintamallit. Arvopohjaisten ostopäätösten lisääntyessä yritykset pyrkivät tavoittamaan kuluttajat korostamalla vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tarkoituksellisuutta markkinoinnissaan.

Konmaritus, veganismi ja kirppishipsteröinti ovat osittain juuri muuttuneista kulutustottumuksista jalkautuneita ilmiöitä. Toisille tiedostava kuluttaminen on arvopohjainen sydämen asia, toisille taas trendille antautumista. Markkinoinnissa kikkaillaan sekä yhteiskunnallisilla teemoilla että vallitsevilla trendeillä, minkä vuoksi vastuullisuuden korostamista yritysten mainonnassa voidaan pitää lähes itsestäänselvyytenä.

Vastuullisuutta korostavien brändien äänensävy on ytimekäs

Kauramaidostaan tunnetun Oatlyn herättelevä ja ironinen ulkomainonta on onnistunut aiheuttamaan ihastusta ja vihastusta täydellisessä suhteessa. Mainosten esille nostama elintarviketeollisuuden hiilijalanjälki on vielä suhteellisen abstrakti käsite, mutta mitä Oatlyn brändimielikuvan luomiseen tulee, kampanja osuu ja uppoaa.

Finlayson, Ikea ja Tam-Silk puolestaan julkaisivat toisiaan nokittelevia mainoksia tekstiilituotannon tiimoilta. Finlayson pyrki edelläkävijyyteen mainoksellaan, joka korosti yrityksen vastuullisuutta haastaen muut tekstiilituottajat samaan. Ikea reagoi nopeasti Finlaysonin mainokseen kertoen kestävyyden ja vastuullisuuden olevan myös heidän toimintansa ytimessä. Dialogista hyötyi kuitenkin eniten pieni Kangasalalainen tekstiilitehdas Tam-Silk, joka kehotti omassa mainoksessaan tekstiilijättejä siirtämään tuotantonsa Suomeen, minkä jälkeen vastuullisuuskeskustelua voitaisiin jatkaa. Kangasalan Sanomat kertoo, että mainoskohun seurauksena Tam-Silkin verkkokaupan tilausmäärät kasvoivat 20-kertaisiksi vain vuorokaudessa.

Kaikkia edellämainittuja mainoskampanjoita yhdistää tavoite vastuullisuuden alleviivaamisesta. Tällaisissa brändillisissä kampanjoissa tiedostavien kuluttajien kosiskelu menee itse tuotteenkin edelle. Osuvalla markkinointiviestinnällä yritykset haluavat siis viestiä olevansa osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa.

Vastuullisuuskeskusteluille on edelleen sijaa markkinoinnissa

On pelkästään positiivista, että ilmastonmuutos näkyy tavalla tai toisella yritysten markkinointiviestinnän teemana. Saavutettaisiinko vastuullisuuskeskustelussa kuitenkin positiivisemmalla äänensävyllä entistä parempaa huomioarvoa? Siinä, missä suomalaiset ovat tottuneet sormella osoitteluun, voisi uutena lähtökohtana ollakin kiittää ja kannustaa. Arjessa soimauksen sijaan jaetut kehut taipuisivat  markkinointiviestintäänkin: “Hei Ikea, huomasimme teidänkin toimivan vastuullisesti – high five ja jatketaan yhdessä samaan malliin!”

Onnistuneella mainonnalla on mahdollisuudet johonkin suurempaankin kuin pelkkään tavaran tuputtamiseen. Kuluttajan mielen sopukoihin pääsemistä ja kestävämpiin kulutustottumuksiin ohjaamista voisi kutsua jopa työksi, jolla on tarkoitus. Vastuullisuuskeskustelut siis jatkukoot!

Puhutaanko markkinoinnista?