Asiakas

Technopolis Oyj

Tehtävä

Sisältöstrategia, sisällöntuotanto, tuloksellinen mainonta

Kanavat

Sosiaalinen media
Digitaalinen media

Suoraa myyntiä, jatkuvaa liidingenerointia ja yhteisön kasvattaminen kaikki sosiaalisen median keinoin!

UMA Workspace on Technopolis Oyj:n raikkaan pohjoismaista designia henkivä coworking-konsepti, joka tarjoaa tehokkaita ja inspiroivia työympäristöjä ja niihin liittyviä laadukkaita palveluita keskeisillä sijainneilla. UMA Workspace -verkosto kasvaa vauhdilla Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurimmissa kaupungeissa.

Rakensimme UMA Workspacelle sosiaalisen median strategian iteratiivisesti yhteistyössä Technopoliksen henkilökunnan kanssa. Strategian kulmakivet ovat erityisesti yhdessä laaditut tavoitteet ja mittarit, brändipersoona ja tone-of-voice, ostopersoonat sekä palvelun kilpailuetuja painottavat ja brändin näköiset sisältökonseptit. Strategia on jalkautettu usealle kieli- ja kulttuurialueelle yhdistäen Parceron osaamista ja Technopoliksen yhteistyökumppaniverkostoa.

Toimimme lisäksi maksetun mainonnan kumppanina vastaten UMA Workspacen sosiaalisen median liidituotannosta. Mainonta käsittää useita eri palvelukärkiä usealle eri maantieteelliselle markkinalle ja on rakennettu skaalautuvaksi.

Ketterällä yhteistyöllä tuloksia

Tomintatapaamme kuuluvat yhteiset palaverit joissa käytämme jokaisen markkinan myynnin dataa hyödyksi mainonnan kohdentamisessa ja sisältöjen suunnittelussa.

Yllä kuvatuin keinoin olemme pystyneet tuottamaan myynnille kasvavissa määrin liidejä joka markkinalla.

CPA-hinta liidigeneroinnille on saatu painettua jopa tasolle 10€.

Generoitujen liidien määrä nostettu nollasta tasolle 90 kpl / kk.

Sosiaalinen media on noussut tärkeimmäksi liidikanavaksi.

Uma_workspace_results

UMA Workspacen markkinointi on skaalattu usealle eri maantieteelliselle markkinalle ja tuotekärjelle. Tuotekärkien painopisteitä on vaihdettu kaupallisten tavoitteiden mukaan kommunikoimalla aktiivisesti myynnin kanssa. Graafista poistettu tarkat numeeriset tiedot. Tulokset ovat kasvaneet jatkuvasti.

Some-sisällöissä on painotettu UMA Workspacen tilojen funktionaalisuuden, loistavan sijainnin ja palveluiden lisäksi brändin hUMAania puolta eli ihmisiä.