Oppi siitä, miten suunnitellaan ajassa ja avaruudessa resonoivia sisältöjä!

 

Ihmisen mielikuva itsestään ja ympäröivästä maailmasta rakentuu tapahtumina. Ne ovat meille tapahtuneita tai tapahtuvia asioita. Ne ovat asioita, joita me teemme, odotamme ilolla tai peloissamme ja muistelemme mielellämme tai kadumme. Suurimman osan tapahtuneista asioista unohdamme heti, toiset muistamme vielä vuosikymmenten päästä.

Myös käsitys brändistä (brand perception) muodostuu samaisen tapahtumakäsityksen (event cognition) avulla. Brändimielikuva rakentuukin silloin, kun kuluttaja on kosketuksissa brändiin. Kohtaamiset vaikuttavat joko positiivisesti, negatiivisesti tai eivät ollenkaan kuluttajan kokemaan mielikuvaan. Mikäli haluat rakentaa menestyksekkäästi brändiäsi, tulee sinun panostaa näihin tapahtumiin ja kohtaamisiin. Touchpointology!

Jotta nämä kohtaamiset jäisivät kuluttajien mieleen ja he osaisivat yhdistää ne oikeaan brändiin, tulee näiden hetkien olla muistettavia (brand recall) ja tunnistettavia (brand recognition). Kuluttajan on sitä helpompi tunnistaa brändi, mitä yhtenäisempää viestintä on ollut ja mitä helpommaksi viestin omaksuminen on tehty. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhtenäistä ja visuaalisesti näyttävää ilmettä, selkeää arvomaailmaa sekä tunnistettavaa äänensävyä kaikissa viestintäkanavissa. Muistettavuuteen voidaan puolestaan vaikuttaa esimerkiksi tuottamalla vaikuttavia, mieleenpainuvia ja merkityksellisiä hetkiä.

Laadukkaat kosketuspisteet ovat myös sisältömarkkinoinnin ytimessä. Tänä päivänä, ja erityisesti sisältömarkkinoinnin kontekstissa, laatu ei rajoitu yksittäiseen elementtiin, kuten kohderyhmää puhuttelevaan visuaaliseen ilmeeseen. Tärkeämpää on kokonaistunnelma. Tämän tunnelman rakentaminen ei ole helppoa, mutta ei myöskään mahdotonta. Se tapahtuu luomalla brändin identiteetin mukaisia kosketuspisteitä, jotka resonoivat ajassa ja avaruudessa. Tärkeitä asioita ovat myös aitous ja jatkuvuus.

Elämyksellä luot pysyvän muistijäljen kuluttajan mieleen.

 

Tunnelman rakentaminen tapahtuu pala palaselta. Niin pienimmät viestit kuin vaikuttavimmat hetket tulee suunnitella niin, että ne ovat linjassa kokonaisuuden kanssa. Elämykselliset kosketuspisteet, brändielämykset, ovat hetkiä, joissa kuluttaja uppoutuu brändin maailmaan. Elämyksellisten kosketuspisteiden avulla et vain saavuta yleisöäsi, vaan jätät heihin pysyvän muistijäljen ja saat heidät jakamaan viestiäsi vapaaehtoisesti eteenpäin. Kuluttajille elämykselliset kohtaamiset tarjoavat mahdollisuuden yllättäviin keskusteluihin, inspiroiviin mielentiloihin ja ennalta-arvaamattomiin juonenkäänteisiin. Nämä elämykset muovaavat asiakkaan mielikuvaa brändistä ja muuttavat asenteita brändiä kohtaan pysyvästi.

Parcero kehittää jatkuvasti niin suunnittelu- kuin tuotanto-osaamistaan siihen suuntaan, että nämä kosketuspisteet olisivat yhä laadukkaampia. Pystymme jo nyt rakentamaan menestyksekkäästi tunnelmaa sanojen, kuvien, videoiden, tapahtumien ja mediavaikuttamisen avulla kaikissa relevanteissa kanavissa. Kehitys onkin jatkuvaa, eikä se lopu koskaan. Tulemme jatkossa panostamaan entistä enemmän muun muassa siihen, että strateginen ymmärryksemme olisi timanttisen kovaa. Näin pystymme entistä paremmin linkittämään liiketoiminnalliset tavoitteet brändisi rakentamiseen eli kosketuspisteisiin ja sisältöihin.

KIRJOITTAJASTA

Heikki on kaikessa räikeydessään aito visionääri ja oman tiensä kulkija. Meno on välillä sellaista, että heikompiakin hirvittää. Strategiat, konseptit, tapahtumat, visuaaliset ilmeet… Tällä miehellä on mustekalan lonkerot ja midaksenkaltainen kosketus – jos Midas olisi ollut myös erittäin ahkera. Heikki ei tuhlaa aikaansa lorvimalla iltamyöhään töissä, vaan hän on tehokkuuden suuri kannattaja: täysillä töitä ja täysillä vapaa-aikaa.

Tilaa kasvumarkkinoinnin vinkit suoraan sähköpostiisi!

Liity Parceron ystäväksi ja vastaanota arvokasta tietoa sisältömarkkinoinnin ja digitaalisen kasvumarkkinoinnin saralla. 

Kiitos liittymisestäsi! Saat meiltä sähköpostia tuota pikaa.