Facebook- ja Instagram-mainonta

Kasvata brändisi tunnettuutta, sitouta yleisösi ja tee tulosta

Facebook ja Instagram on hyvä valjastaa yrityksesi kohdennetun mainonnan käyttöön, kun haluat napata laajan yleisön huomion. Parhaisiin tuloksiin sosiaalisessa mediassa päästään yhdistämällä luovuus ja data sekä strateginen ajattelu.

Parcerolla on Facebookin ja Instagramin mainonnasta vankkaa kokemusta jo vuodesta 2012 lähtien, ja olemmekin olleet rakentamassa Suomen ensimmäisiä kampanjoita näissä kanavissa.

Facebook-mainonta

Facebookin vahvuuksiin kuuluvat yhteisöllisyys ja helppo yhteydenpito. Käyttäjälleen arvokasta ja sitouttavaa sisältöä tarjoamalla voitkin löytää yrityksesi potentiaaliset asiakkaat ja pitää heihin yhteyttä. Orgaanisilla julkaisuilla näkyvyytesi uhkaa kuitenkin jäädä varsin laihaksi, sillä ilman mainontaa vain muutama prosentti näkee yrityksesi viestin. Siksi viestiäsi kannattaa tuoda esille myös kohdennetusti maksetulla mainonnalla.

Kanavana Facebook on myös loistava väylä asiakassuhteiden ylläpitoon. Alustalla voit esimerkiksi tarjota kohderyhmällesi käytännöllisiä vinkkejä palvelusi tai tuotteesi käyttöön ja käydä konkreettisia keskusteluja seuraajiesi kanssa. Parhaimmillaan Facebook tarjoaa mahdollisuuden myös kevyisiin markkinatutkimuksiin tai palveluasi kehittävän palautteen ja vinkkien vastaanottamiseen.

Facebook-mainonnan etuja:

Facebook-mainonnalla pystytään tavoittamaan hyvinkin laajoja yleisöjä, mikä kuuluu kiistatta alustan parhaisiin ominaisuuksiin. Lisäksi Facebook tarjoaa pitkän listan muita etuja, joista tärkeimpinä:

  • Facebook on käyttäjämääriltään yksi Suomen suurimpia sosiaalisen median kanavia.
  • Erityisesti yli 40-vuotiaat käyttäjät ovat Facebookissa aktiivisia, ja vanhempi ikäryhmä on alustalla muutenkin hyvin saavutettavissa. Nuoremmat käyttäjät taas ovat hajaantuneet myös muihin somekanaviin.
  • Seurannan avulla yritys voi oppia Facebookissa tuntemaan omat kohderyhmänsä sekä tehdä mainonnalla suoraa kauppaa ja tuloksia.
  • Useilla toimialoilla Facebook toimii erinomaisesti myös B2B-markkinoinnin kanavana.
  • Facebook panostaa yhteisöllisyyteen ja aitouteen, minkä ansiosta kuluttajan kynnys kommunikoida yrityksen kanssa pysyy matalalla.

Facebookissa mainonnan avulla pystytään tavoittamaan laajojakin yleisöjä. Kanavassa mainontaa on mahdollista myös ohjata haluttua tulosta kohti monin erilaisin tavoittein. Facebookissa mainonta vaikuttaakin tehokkaasti kuluttajaan ja B2B-ostajaan ostofunnelin eri vaiheissa.

Instagram – visuaalisuutta ja brändimielikuvan syventämistä

Instagram on vahvasti visuaalinen kanava, jossa kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Sen etuihin kuuluukin mahdollisuus erottua puhuttelevalla visualiikalla, joka kiinnittää kuluttajan huomion. Mainontaa Instagramissa kohdennetaan samalla mainostyökalulla kuin Facebookissa, minkä vuoksi kummankin kanavan potentiaalisten asiakkaiden ostopolku onkin erittäin helppo ottaa kerralla haltuun.

Instagramin käytetyin mainosmuoto on uutisvirtamainos, jolla tavoitetaan käyttäjän huomio hänen selaillessa seuraamiensa profiilien tuottamia sisältöjä. Instagram Stories taas mahdollistaa kurkkauksen kulisseihin: sisällön ei missään nimessä täydy olla viimeisen päälle esteettistä, vaan aitous ja hetkessä tuotettu sisältö voi joskus toimia jopa parhaiten.

Kohdennettu mainonta on toki mahdollista myös Instagram Stories -formaatissa, jossa pystytään hyödyntämään esimerkiksi videoita, kuvakaruselleja ja Instagramin omia kysely-polleja. Näistä sisällöistä käyttäjät voidaan ylös pyyhkäisemällä ohjata yrityksesi laskeutumissivulle, tuotteiden ja palveluiden pariin.

Instagram-mainonnan edut:

Myös Facebookia visuaalisemmalla Instagram-mainonnalla voidaan tavoittaa hyvin laajoja yleisöjä. Alustan keskimääräinen käyttäjä on kuitenkin Facebook-käyttäjää nuorempi, minkä vuoksi Instagram tavoittaa parhaiten hieman nuoremman kohderyhmän. Lisäksi Instagramin etuihin kuuluvat muun muassa:

  • Instagram on erittäin visuaalinen kanava, joka elää vahvasti hetkessä.
  • Instagram-mainonnalla on mahdollista tavoittaa kanavan käyttäjät ostopolun jokaisessa vaiheessa.
  • Alusta on panostanut erityisesti verkkokauppojen monipuolisiin mainonnan mahdollisuuksiin.
  • Mainonnassa monesti toimii sekä viihteellinen että informatiivinen sisältö.
  • Yrityksellä ei ole pakko olla edes perustettua Instagram-tiliä, vaan mainontaa voidaan ohjata myös Facebook-profiilin kautta.

Kiinnostuitko?