DEN Finland

Markkinointi­kumppanuus kirittää talopakettien myyntiä

Asiakas

DEN Finland (Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti)

Palvelut

Digitaalinen markkinointi ja analytiikka
Markkinointiviestinnän konseptit ja kampanjat
Mainos- ja myyntimateriaalien tuotanto

Kanavat

Meta
Google
Kampanjakohtaiset mediat online/offline

DEN Finland on Suomen suurin pientalorakentaja tuotemerkeillään Finnlamelli, Designtalo ja Ainoakoti. Kaikkien kolmen talobrändin markkinointia johdetaan samasta markkinointitiimistä. DEN toivoi markkinointiinsa kumppania, joka pystyisi tarjoamaan strategista tukea sekä digitaalisen markkinoinnin ja sisällöntuotannon palvelut saman katon alta. Tavoitteena oli keskittää kaikkien brändien markkinointiviestintää mahdollisimman pitkälti yhdelle kumppanille, jotta tekemistä saatiin tehostettua. Parcero sai kunnian aloittaa tässä tehtävässä alkukesästä 2022.

HAASTEENA EPÄVAKAAT TALOUDEN NÄKYMÄT

Rakennusalalla kuluneet vuodet ovat sisältäneet nousua ja laskua. Koronavuosina alkanut talonrakennusbuumi siivitti talopakettien myyntiä, mutta tilanne muuttui sodan alettua Ukrainassa. Synkentyneet talouden näkymät saivat rakentamista suunnittelevat varovaisiksi ja pula rakennusmateriaaleista viivästytti toimitusaikoja ja nosti kustannuksia aiheuttaen päänvaivaa niin talovalmistajille kuin talopakettien ostajille. Tässä tilanteessa markkinointitoimenpiteiden priorisointi, suunnitelmallinen sisältömarkkinointi ja myynnin kannalta riittävien liidimäärien saavuttaminen markkinoinnin tuella korostuivat entisestään. 

Yhteistyö Parceron kanssa on tuonut meille sekä suunnitelmallisuutta että tuloksellisuutta tekemiseen. Kun päivittäinen operatiivinen toiminta on osaavilla asiantuntijoilla hoidossa, voimme itse keskittyä strategiaan ja kehitystyöhön.

Parcero jakaa DENin kanssa arvona rohkeuden, joka näkyy yhteistyössä hyvänä haastona ja rohkeana kehittämisenä. Jatkuvasti kehittyvä yhteistyö on ollut meille erittäin tärkeää, ja siinä olemme onnistuneet jo lyhyessä ajassa hienosti.

Maria Rautio

Brand Manager
DEN Finland

RATKAISUNA KOKONAISVALTAINEN MARKKINOINNIN YHTEISTYÖ

Yhteistyön aluksi sovittiin toimintamalleista. Parceron käyttämä jatkuvan markkinointikumppanuuden malli valjastettiin kolmen brändin hallintaan. Tämän jälkeen toteutettiin digitaalisen markkinoinnin strategia, jonka keskiössä olivat liidien laatu ja määrä. Strategia mahdollisti skaalattavan toimintamallin kaikkien kolmen talobrändin digimarkkinoinnin tekemiseen. Tämän jälkeen hiottiin sisältöstrategia ja sisällöntuotanto vastaamaan asetettuja tavoitteita. 

Mitä kokonaisvaltainen markkinointiyhteistyö on sitten käytännössä tarkoittanut? Ainakin sitä, että kun kaikkien kolmen brändin sisällöntuotannon ja liidihankinnan toteutus on keskitetty Parcerolle, on pystytty säästämään aikaa ja rahaa. Hallittu toimintatapa on suunniteltu mahdollisimman ketteräksi, jotta se vähentäisi kuormitusta niin DENin kuin Parceron päässä.

Tekemistä sujuvoittamaan on otettu käyttöön tehokkaat puolen tunnin viikkotapaamiset, joissa sovitaan ja linjataan meneillään olevat asiat. Kuukausipalavereissa keskitytään enemmän tavoitteet vs. tulokset raportointiin ja laajempi suunnittelu toteutetaan kvartaali- ja puolivuotistasoisesti. Systemaattisuuden avulla on pystytty säilyttämään reagointiherkkyys, joka nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa on tärkeää.

TAVOITEJOHDETTUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ OSTOPOLUN ERI VAIHEISSA

Talobrändien markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa ohjaa ostopolkuajattelu. Ostajan matka talonrakentamisen suunnittelusta varsinaiseen talokauppaan voi olla hyvinkin pitkä, joten sujuvaa siirtymistä ostopolulla eteenpäin tuetaan monipuolisin sisällöin. Parcerot ovat olleet tunnistamassa eri ostopolun vaiheita ja sisältötarpeita. Potentiaaliset rakentajat ja haaveilijat pyritään konvertoimaan liideiksi jo varhaisessa vaiheessa, jonka jälkeen harkintavaiheeseen tuotetaan luottamusta vahvistavia ja ostonesteitä poistavia sisältöjä myyjien työtä tukemaan. 

Liidinhankinta myynnille on digimarkkinoinnin yksi tärkeimpiä tavoitteita. Kokonaisvaltainen markkinoinnin yhteistyö sekä tarkasti suunniteltu markkinoinnin toteutus ovat osaltaan mahdollistaneet asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tavoiteasetannassa Parcero käyttää menestyksekkäästi OKR-mallia, jonka avulla on asetettu tavoitteet ja avaintulokset myös Finnlamellin, Designtalon ja Ainoakodin markkinoinnille. Tavoitejohdettu markkinointi on auttanut keskittymään olennaiseen, minkä ansiosta epävakaasta ympäröivästä taloustilanteesta huolimatta on saavutettu jopa asetettuja tavoitteita parempia tuloksia ja onnistuttu tehostamaan markkinointia.

Rakennusalan yleisestä heikentyneestä näkymästä huolimatta DEN on talopakettien myynti- ja toimitusmäärissä koronaa edeltävällä tasolla. 

Markkinointikumppanuutemme aikana Parcero on tuottanut somesisältöä ostopolun eri vaiheisiin, mallistomainoksia, taloesitteitä ja myynnin materiaaleja sekä suunnitellut ja toteuttanut isompia kampanjoita, esimerkiksi kesän 2023 Asuntomessujen yhteyteen. 

Etsitkö markkinointi­kumppania?