08.11.2023

Miten tehdään hyvä markkinoinnin vuosisuunnitelma?

Johanna
Muukkonen

Hyvä markkinoinnin vuosisuunnitelma on muutakin kuin kampanjoiden nimiä riveinä excelissä tai lohkoissa ympyräkuviossa. Laaja-alaisella yhteistyöllä toteutettu sekä olemassa olevaa dataa ja tulevaisuuden trendianalyysejä hyväkseen käyttävä vuosisuunnitelma helpottaa yrityksen tavoitteiden saavuttamista sekä säästää aikaa ja rahaa.

Hyvä vuosisuunnitelma on joustava ja auttaa saavuttamaan tavoitteita

Hektisessä nykypäivässä sitovien suunnitelmien teko yli vuoden päähän voi tuntua yrityksissä utopistiselta ajatukselta, kun seuraava kvartaalikin vaikuttaa kaukaiselta. Ajan hermolla eläminen tuntuu tärkeämmältä.

Markkinoinnin vuosisuunnitelma on kuitenkin edelleen kelpo työkalu ja jopa välttämättömyys, jos halutaan saavuttaa yrityksen ylätason tavoitteita. Vuosisuunnitelma tuo myös struktuuria ja suunnitelmallisuutta mainos- ja digitoimistoyhteistyöhön.

Me Parcerolla uskomme, että vuosisuunnitelman teossa saa ja kannattaa olla kuitenkin itselleen armollinen. Hyvin laadittu suunnitelma jättää joustoa ja pelivaraa vuoden mittaan täydentyville budjeteille, kampanjoille sekä toimenpiteille.

Markkinoinnin vuosisuunnitelma

Miten tehdään hyvä markkinoinnin vuosisuunnitelma tai markkinoinnin vuosikello?

Hyvä vuosisuunnitelma ohjaa yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista ja tuo pitkäjänteisyyttä markkinointiin. Hyvin toteutettu vuosisuunnitelma auttaa myös kommunikoimaan, mihin eri markkinoinnin toimenpiteillä pyritään, miten markkinoinnin avulla mahdollistetaan strategian jalkautuminen ja tarjotaan vahva myynnin tuki.

Yleisesti ottaen hyvästä vuosisuunnitelmasta on helppo yhdellä silmäyksellä hahmottaa tavoitteet sekä keskeiset toimenpiteet, kuten kampanjat tai tapahtumat, muut merkitykselliset kehityslinjat sekä aikataulut ja resurssit. Vuosisuunnitelma auttaa myös allokoimaan budjettia ja kohdentamaan resursseja.

Seuraa strategiaa

Markkinoinnin vuosisuunnitelma lähtee yrityksen strategiasta. Strategian tulisi määritellä yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteet, ja markkinoinnin vuosikellossa taas konkretisoidaan tavoitteiden täyttymiseen tarvittavat tehtävät ja aikataulutetaan tehtävät vuoden mittaan.

Tee yhteistyötä

Markkinoinnin vuosisuunnitelmaa ei kannata sysätä vain markkinointijohtajan harteille, vaan se kannattaa tehdä laajemmassa yhteistyössä yrityksen muiden osastojen kanssa. Kun mukana ovat niin johto, markkinointi, myynti, viestintä ja tuotekehitys, voidaan varmistaa parhaat tulokset.

Yhteistyötä voi ja kannattaa tehdä myös mainos- tai digitoimistokumppaneiden kanssa, joilta saa niin historiatietoa edellisen vuoden markkinoinnista kuin näkemystä tulevan vuoden trendeistä.

Me Parcerolla esimerkiksi voimme tarjota hyvinkin laaja-alaista apua koko vuosikellon laadintaan tai datan koostamiseen ja tulkitsemiseen asiakkaan omista digitaalisista kanavista.

Hyödynnä dataa

Jotta yrityksen markkinointi ei uraudu itseään toistavaan vuosikelloon vuodesta toiseen, pohjatyöhön kannattaa paneutua huolellisesti.

Tärkeätä olisi tutkia ja hyödyntää kaikki saatavilla oleva olennainen data ja pyytää tarvittaessa apua kumppaneilta sen tulkintaan. Digitaalisuus mahdollistaa parhaimmillaan huikeat näkymät nykyisen ja potentiaalisen asiakaskunnan käyttäytymiseen. Olennaista onkin osata hyödyntää tämä tieto vuosisuunnittelussa.

Me Parcerolla kannustamme kyseenalaistamaan rohkeasti joka vuosi vanhoja tottumuksia. Vaikka et räjäyttäisi joka vuosi suunnitelmaa uusiksi, ajattele edes yksi osa-alue uudella tavalla, rohkeammin ja luovemmin.

Vuosisuunnitelman kolme eri tasoa

1. Ylätaso / vuosisuunnitelma

Markkinoinnin vuosisuunnitelman ylätaso on lähellä yrityksen markkinointistrategiaa ja maalaa ison kuvan yrityksen tavoitteista. Ylätaso auttaa myös markkinointibudjetin hahmottamisessa. Vuosisuunnitelman ylätasoa hahmotellaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa, ja tällä tasolla ei ole tarkoitus määritellä vielä kovin täsmällisiä toimenpiteitä.

2. Kampanjataso / kvartaali- tai puolivuotissuunnitelma

Vuosisuunnitelman toisella tasolla siirrytään toimenpidetasolle, joka kertoo konkreettisesti vuoden tulevat kohokohdat. Tällä tasolla määritetään, mitä toimenpiteitä toteutetaan missäkin kanavassa ja milloin.

3. Tehtävätaso / kuukausi- ja viikkosuunnitelmat

Vuosisuunnitelman kolmas taso muuntaa suunnitelman konkreettiseksi työkaluksi operatiiviseen markkinointiin. Tällä tasolla tehtävät tarkentuvat vaihe vaiheelta lähempänä itse kampanjaa. Käytännön suunnittelua ei siis tarvitse määritellä vielä vuotta aikaisemmin.

apua VUOSISUUNNITELMAN TEKOON

Jos yritykselläsi ei ole vielä vuosisuunnitelmaa vuodelle 2024, nyt on aika alkaa laatia sellaista. Pääset helposti alkuun, kun otat meihin yhteyttä ja annat meidän auttaa sinua pääsemään alkuun. Meiltä saat myös asiantuntevaa apua markkinointi- ja myyntidatan tulkintaan ja hankintaan, joilla konkretisoit vuosisuunnitelmasi selkeiksi ja saavutettaviksi tavoitteiksi. Ota yhteyttä!

Kysy apua kokeneelta kumppanilta