13.10.2020

SMART-tavoitteilla konkreettista kasvua ja kehitystä markkinointiin

Parcero

Monelle mainostavalle yritykselle on jo iskostunut, että markkinoinnin ja etenkin digitaalisen markkinoinnin lukuja tulee seurata. Monella saattaa kuitenkin olla hieman hakusessa niin sanottu suurempi kuva – mitä hyötyä mittaamisesta on yrityksellemme pitkällä aikavälillä?

Lyhykäisyydessään selkeiden ja realististen tavoitteiden asettaminen auttaa kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaa haluttuun suuntaan. Selkeitä ja rajatumpia etappeja on helpompi toteuttaa kuin pelkkää suurpiirteistä visiota tai laaja-alaista strategiaa.

Yrityksen kannattaakin siis asettaa toiminnalleen konkreettisia SMART-tavoitteita.

Mikä on SMART-tavoite?

SMART-tavoite on työkalu, jolla voi asettaa markkinoinnilleen tai liiketoiminnalleen konkreettisia tavoitteita. Eri kirjaimille näkee lähteestä riippuen hieman eri termejä, mutta merkitykset ovat suurimmaksi osaksi samat eri vaihtoehdoilla.

S = specific (tarkasti määritelty)
M = measurable (mitattavissa oleva)
A = attainable/achievable (realistisesti saavutettavissa oleva)
R = relevant (toiminnallesi hyödyllinen ja relevantti)
T = time-related (aikaan sidottu)

Miten SMART-tavoite luodaan?

Jos syvennytään konkreettisemmalla tasolla SMART-tavoitteiden anatomiaan, SMART-tavoite muodostetaan seuraavalla tavalla.

S – tarkasti määritelty

Määrittele tavoitteesi selkeästi ja myös selkeää kieltä käyttäen. Tässä vaiheessa kannattaa unohtaa hienot markkinoinnin ilmaukset potentiaalisten prospekteiden kasvattamisesta ja SQL:ien eksponentiaalisesta noususta. Kirjoita paperille mieluummin esimerkiksi:

”Yrityksen blogin kävijämäärien kasvattaminen somesta.”

M – mitattavissa oleva

Jotta tavoitteiden toteutumista voidaan seurata konkreettisella tasolla, niitä tulee pystyä mittaamaan ja vertailemaan numeroissa.

”Blogin kävijämäärää somesta kasvatetaan 20 %.”

A – realistisesti saavutettavissa oleva

SMART-tavoitteiden ideologiaan kuuluu myös, että ne ovat ihan oikeasti saavutettavissa olevia. Tavoitteita ei kannata määrittää niinkään yleisen toimialan tason mukaan vaan yrityksen omaan tilanteeseen suhteutettuna. Esimerkiksi, jos blogikirjoitusten aiemmalla mainoskampanjalla on saavutettu 7 % kasvua kävijäliikenteessä, realistinen uusi kasvutavoite voisi olla 10–15 %.

”Keskittymällä blogin suosituimpiin aihealueisiin ja panostamalla lisää mainoseuroja kampanjaan tavoittelemme 10–15 % lisäystä blogin kävijämääriin somesta.”

Jos aiempaa kampanjadataa ei ole saatavilla, kannattaa kävijämäärien tavoite asettaa realistiseksi nykytilaan verrattuna. Jos kävijöitä on ollut 50/kk, realistinen tavoite voisi olla 80 kävijää eikä 500.

R – relevantti

SMART-tavoitteen tulisi aina olla myös hyödyllinen ja relevantti yrityksen toiminnalle. Jos blogi selkeästi sitouttaa kävijöitä vierailemaan muillakin sivuston sivuilla ja lopulta ehkä johtaa liidiin, uutiskirjeen tilaukseen tai esimerkiksi suoraan ostoon verkkokaupassa, tavoite blogin kävijämäärän kasvattamisesta on hyödyllinen.

Jos kuitenkin blogissa monesti vain käydään pelkästään artikkelissa ja sen jälkeen lähdetään pois, kannattaa SMART-tavoitteeksi valita jokin muu tavoite. Esimerkiksi keskimääräinen vierailtujen sivujen määrän kasvattaminen per kävijä.

”Blogille haetaan lisää kävijämääriä somesta, koska kyseisen yleisön on todettu tekevän enemmän ostoja verkkokaupassa kuin display-mainonnalla sivustolle tulevat.”

T – aikaan sidottu

Kun tavoitteellasi on selkeä deadline ja aikataulu, on sen toteuttaminen jo psykologisestikin varmempaa. Ilman selkeää deadlinea monesti muut siinä hetkessä kiireellisemmät tehtävät menevät tavoitteiden toteuttamisen edelle ja tavoitteet jäävät ikään kuin roikkumaan ilmaan.

”Blogin kävijämäärät somesta kasvavat 15 % 4 kuukauden sisällä.”

Edellä mainittujen steppien lisäksi on tärkeää osoittaa tehtävät oikeille henkilöille, jotta ne tulevat myös tehdyiksi.

SMART-tavoitteet digitaalisessa markkinoinnissa

Digitaalisessa markkinoinnissa voi asettaa hyvinkin erilaisia konkreettisia SMART-tavoitteita. Tärkeintä olisi kuitenkin, että niitä pystytään jotenkin mittaamaan numeroissa. Osa tavoitteista voi sijaita myös myyntisuppilon eri vaiheissa, osa lähempänä ja osa kauempana itse myyntitapahtumaa.

Esimerkkejä SMART-tavoitteista:

 •  liidit
 • uudet asiakkaat
 • asiakkuuden/konversion hankintahinta
 • sivuston/blogin kävijämäärät
 • videoiden katselukerrat
 • mainonnan CTR
 • hakukonesijoitukset
 • uutiskirjeen tilaajat
 • sitoutumisaste (engagement rate)
 • ROI
 • verkkokaupan myynti
 • webinaariin ilmoittautuneet
 • somepäivitysten jaot ja/tai kommentit

fiksumpia tavoitteita yrityksellesi

Jos sinäkin haluat edetä yritystoiminnassasi ja markkinoinnissasi tehokkaammin, strukturoidummin sekä todistettavasti, ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!  Mietitään yhdessä lisää, miten saadaan boostattua sinunkin yrityksesi markkinointia SMART-tavoitteilla.

Tavoitteletko parempia tuloksia?