Analytiikka

Analytiikalla parempaa päätöksentekoa

Mainonnan tekeminen alkaa aina tavoitteiden määrittämisestä yhdessä asiakkaan kanssa. Tällöin kampanjoiden todellinen vaikutus liiketoiminnalle pystytään todentamaan ja toimintaa kehittämään tuloksien perusteella.

Verkkosivun ja mainonnan analytiikka tulee saattaa tasolle, että määriteltyjä tavoitteita pystytään mittaamaan mahdollisimman tarkasti. Tällöin kampanjoiden todellinen vaikutus liiketoiminnalle pystytään todentamaan ja toimintaa kehittämään tuloksien perusteella.

Analytiikan mittaamisen työkalut

Käytämme työssämme muun muassa seuraavia ohjelmistoja tavoitteiden asettamiseen ja niiden seuraamiseen sekä mainonnan jatkuvaan kehittämiseen:

Google Analytics

Verkkosivujen analytiikka eli mitä tapahtuu verkkosivuilla

Google Tag Manager

Analytiikkaohjelmien asentaminen ja tavoitteiden luominen

Google Datastudio

Reaaliaikainen mittaristo, josta näkee jatkuvasti tuloksien kehittymisen

Facebook Analytics

Demografia dataa sosiaalisesta mediasta ja kampanjatulokset

Google Ads

Hakusanamainonnan tulokset sekä tieto hakusanoista, joilla kävijät päätyvät sivuille

Hotjar

Lämpökartat eli heatmapit kuluttajien liikkeiden seurantaan ja analysointiin

Pyrimme asettamaan mainoskampanjoiden tavoitteet aina mahdollisimman lähelle lopullista ostopäätöstä. Tavoitteet koostuvat yleensä absoluuttisista mittareista kuten myyntien lukumäärästä ja suhteellisista mittareista kuten yksittäisen myynnin kustannuksesta.

Esimerkkejä mainonnan tavoitteista:

  • tehtyjen kauppojen lukumäärä
  • tehdyt kaupat euroissa
  • myynnin kustannus eli CPA (cost-per-action)
  • mainonnan tuottoaste eli ROAS (return-on-advertising-spend)
    • kertoo kuinka monta euroa jokainen mediaeuro on tuottanut myyntiä, esim. ROAS 10 tarkoittaa, että yhdellä eurolla mediatilaa on saatu 10 € myyntiä.
  • kävijöiden hinta eli CPC (cost-per-click)
  • laadukkaiden kävijöiden hinta, esimerkiksi blogitekstin loppuun asti lukeneet
  • kerättyjen sähköpostiosoitteiden määrä
  • yhden kerätyn sähköpostiosoitteen hinta

Apua analytiikan kunnosta­miseen?