Ruokavirasto, EU:n maaseuturahasto

Asiakas

Ruokavirasto, EU:n maaseuturahasto

Palvelut

Strategian toiminnallistaminen
Markkinointiviestinnän konseptit ja kampanjat
Digitaalinen markkinointi ja analytiikka
Sosiaalinen media ja sisältömarkkinointi
Vaikuttajamarkkinointi

Kanavat

TikTok, Instagram, YouTube, Twitch

Maaseudun unelmatalkoot

Suomi on hyvin maaseutuvoittoinen maa: EU katsoo vain suurimpien kaupunkien keskustat kaupunkialueiksi. Siksi myös EU:n maaseuturahasto edistää elinkeinojen ja työllisyyden kasvua, ympäristön tilan parantamista sekä harrastusmahdollisuuksien ja vireän toiminnan luomista kaikkialle Suomeen.

Maaseudulle rahoitusta myöntävät alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, kun taas yleisimpiä rahoituksen hyödyntäjiä ovat eri yhdistykset ja järjestöt sekä maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset.

Haaste

Maaseutuverkosto tahtoi kertoa vaikuttajamarkkinoinnilla EU:n maaseuturahaston tuloksista ja vaikutuksista koko Suomen hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen. Tavoitteemme oli pohtia, miten vaikuttajat voivat luonnollisesti kertoa rahastosta kohderyhmälle, johon kuului laaja kirjo ihmisiä aina maaseudun yrittäjistä ja nuorisosta kaupunkien monipaikkaisiin asukkaisiin.

Kampanja tarjosi mahdollisuuden osallistua keskusteluun: Minkä unelman toteutuminen saisi sinut jäämään maaseudulle? Mitä pitäisi tapahtua, jotta kotisi pysyisi elinvoimaisena?

Ratkaisu

Maaseutu on täynnä tarinoita ja unelmia, jotka ansaitsevat tulla kuulluksi. Pienessä kylässä asuva lapsi voi unelmoida yhtä lailla sukutilan jatkosta kuin tehokasta nettiä vaativasta esport-urasta, kaupunkiin muuttanut aikuinen monipaikkaisesta elämästä maaseudun sekä kaupungin välillä ja maaseudun yrittäjä liiketoimintaa kasvattavasta laiteinvestoinnista.

Maaseuturahaston vauhdittamana on toteutettu lukuisia näistä unelmista: on rakennettu liikuntapaikkoja, kunnostettu kylätaloja, kehitetty omaa yritystoimintaa, vedetty laajakaistaa, perustettu kosteikkoja, huolehdittu ihmisten sekä eläinten hyvinvoinnista ja niin edelleen.

Unelmat mielissämme suunnittelimme Maaseudun unelmatalkoot -konseptin, jonka kärkeen nostimme talkoohengen, jolla suomalaista maaseutua on rakennettu jo vuosisatoja.Talkootyö ja yhteisöllisyys ovat iso osa myös maaseuturahaston mahdollistamaa hanketoimintaa.

Kampanja tarjosi mahdollisuuden osallistua keskusteluun: Minkä unelman toteutuminen saisi sinut jäämään maaseudulle? Mitä pitäisi tapahtua, jotta kotisi pysyisi elinvoimaisena?

Vaikuttajien välityksellä vastasimme näihin ja moniin maaseudun kehittämisen kysymyksiin kertomalla, miten maaseuturahastosta voi hakea rahoitusta unelmansa toteuttamiseen.

Tulokset

Vaikuttajamarkkinointi ja TikTok yhtenä kanavista osoittautuivat erittäin toimiviksi ratkaisuksi, kun tavoitteena oli saavuttaa toisistaan hyvin paljon poikkeavia kohderyhmiä ja kertoa kiinnostavalla tavalla rahoituksesta, joka on lähtökohtaisesti haastava aihe.

Tavoitimme vaikuttajalähtöisellä Maaseudun unelmatalkoot -kampanjalla 1,9 miljoonaa ihmistä vaikuttajien omista kanavista ja 1,5 miljoonaa ihmistä mainonnalla. Lisäksi tuloksissa korostui maantieteellinen kattavuus ja laaja ikäjakauma.

Lähetimme kampanjan aikana suuren joukon vaikuttajia mm. maaseuturahaston rahoittamiin talkoisiin, TET-harjoitteluun maaseudun yrityksiin ja etsimään lähellä tuotettua ruokaa omasta lähikaupasta. Sisältöjen ykkösiksi nousivat IG- ja TikTok-livet, joissa etsittiin vihjeiden perusteella Nikoa ja Santtua sekä Roni Backia maaseuturahaston rahoittamista kohteista.

Parcero loi Fonumille onnistuneen konseptin puhelimien liikakansoitusta vastaan – muun muassa tästä ja muista töistämme voit lukea lisää työt-osiosta.

Kampanja­konseptia vailla?