PAM

Palvelualojen ammattiliiton brändiuudistus

Asiakas

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Palvelut

Brändin määrittely ja identiteetti

Mitä tehtiin:
Asiakas- ja sidosryhmätutkimus
Yhteistyöskentely ja workshopit
Uusi visuaalinen ilme kaikkiiin kohtaamispisteisiin
Typografia
Brändiohjeisto
Verkkosivun look & feel
Markkinointiviestinnän konsepti

Palvelualojen ammattiliitto PAM halusi kirkastaa brändinsä. Tavoitteena oli tulla entistä houkuttelevammaksi ja kiinnostavammaksi toimijaksi.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Työelämän asiantuntijana PAM parantaa jäsentensä toimeentuloa, työsuhdeturvaa, osaamista ja elämisen laatua. PAM kokoaa ja yhdistää palvelualojen työntekijät, tarjoaa jäsenilleen tukea ja turvaa työelämässä muun muassa neuvottelemalla työehtosopimukset ja vaikuttamalla työelämän lainsäädäntöön. 

Haaste

PAMin vahva arvopohja ja selkeä visio kaipasivat rinnalleen brändin kehitystyötä, jotta jatkossa pystytään entistä selkeämmin ja johdonmukaisemmin välittämään PAMin arvolupausta. PAMin brändi, tone of voice ja visuaalinen identiteetti eivät juurikaan erottuneet kuluttajien päivittäisestä viestitulvasta, minkä lisäksi markkinointiviestinnässä oltiin keskitytty viestimään vain taktisella tasolla. Brändityön lopputulemassa haluttiin kiinnittää huomiota tunteiden herättämiseen sekä vahvistaa PAMin uniikkeja erottautumistekijöitä.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Parceron kanssa. Heidän työskentelytapansa on johdonmukaista ja tuloksellista. Projektin aikataulu oli todella tiukka, mutta siitä huolimatta kaikki sujui mallikkaasti ja joustavasti. Parceron tapa tehdä aluksi useampi ehdotus mahdollisista toteutusvaihtoehdoista on erittäin toimiva. Lisäksi heillä on mahtava kyky kuunnella asiakasta ja he pystyvät ketterästi tuomaan uusia vaihtoehtoja asiakkaan toiveiden perusteella.

Ratkaisu

Yhdessä parempaa.

Toteutimme brändityön insight-vaiheen toteuttamalla laadullisen haastattelututkimuksen tutkimusyhteistyökumppanimme kanssa. Kohderyhmätutkimuksen ja yhteisten workshopien jälkeen PAMin brändin ytimeen löytyi lämpö, joka kuvaa sitä, kuinka PAM pitää huolta jäsenistään. Se edistää ja ajaa asioita, jotka tuovat jäsenille hyvän elämän ja samalla se rohkaisee jäseniään toimimaan myös itse parantaakseen työympäristöään. PAM on rohkea ja tuo esille jäseniään aidolla ja vaikuttavalla tavalla. Se näyttää vahvasti ulospäin, että palvelualalla on monenlaisia ihmisiä. PAM ottaa lämpimästi vastaan kaikki eri taustoista ja elämänkatsomuksista riippumatta. 

Yhteisöllisyyteen ja rohkaisuun nojaava kommunikaatio kiteytyi selkeään Yhdessä parempaa -lupaukseen sekä uuteen, moderniin ja dynaamiseen ilmeeseen, joka jalkautuu kaikkeen PAMin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 

TULOKSET

PAMin brändiuudistus otettiin koko organisaatiossa avosylin vastaan. Uusi brändi jalkautuu vaiheittain kaikkiin materiaaleihin ja kohtaamispisteisiin. Isosti PAMin brändi näki päivänvalon kun uudet verkkosivut julkaistiin kesän 2023 lopulla.

PAM on ollut erittäin tyytyväinen Parceron tekemiseen ja toimintatapoihin. On ollut ilo kuulla kuinka pamilaiset ovat kokeneet parceroiden olevan tärkeä osa heidän tiimiään. PAMin brändityötä ja markkinointiviestintää on toteutettu tiiviissä yhteistyössä koko sydämellä.

Tutustu Parceron brändityöprosessiin!