Talliosake

Vahvalla liidituotannolla vipinää bisnekseen

Talliosake digimarkkinoinnin kampanja tallipäälliköt oli menestys.

Asiakas

Talliosake

Palvelut

Markkinointiviestinnän konseptit ja kampanjat
Digitaalinen markkinointi ja analytiikka

Kanavat

Sosiaalinen media:
– Meta
– LinkedIn
Google Ads:
– Hakusanamainonta
– YouTube
– Display
Ohjelmallinen ostaminen

Digimarkkinoinnin jatkuva kumppanuus

Talliosake on oman alansa markkinajohtaja Suomessa. Se rakentaa, myy ja vuokraa talleja yritys- ja yksityiskäyttöön Suomessa ja Ruotsissa. Tiloja rakennettiin alun perin autotallien korvikkeeksi, mutta nykyisin tarjolla on tiloja aina perusvarustelluista varastoista ja harrastetiloista tekniikaltaan vaativiin kokopäivätyöskentelyyn sopiviin työtiloihin ja näyttäviin showroom-tiloihin.

Parcero sai kunnian uudistaa Talliosakkeen brändin vastaamaan paremmin yrityksen nykytilaa sekä suunnitella mainonnan konseptin yrityksen tunnettuuden parantamiseksi sekä kasvutavoitteiden vauhdittamiseksi. Syntyi Tallipäälliköt-konsepti, jota on hyödynnetty niin Talliosakkeen tunnettuuden rakentamisessa kuin taktisemmissa kampanjoissa.

Keväällä 2022 yhteistyömme syveni laajaksi digimarkkinoinnin kumppanuudeksi ja saimme vastuullemme myös digimarkkinoinnin kokonaisvaltaisen tekemisen, painottuen liidintuotantoon taktisuus ja tehokkuus edellä – tietysti monikanavaisesti.

Yhteistyömme on siis muovautunut kampanjamuotoisesta tekemisestä tiimityöhön, jossa kehitämme digimarkkinoinnin kokonaisuutta aktiivisesti myynnin tarpeisiin vastaten. Yhteisenä missionamme on täyttää Suomi uusilla Tallipäälliköillä. Meidän tehtävämme on yhdistää tilan tarvitsijat ja Talliosake.

HAASTE

Talliosakkeen liiketoiminnan kasvaessa myös markkinoinnin kokonaisuus oli ehtinyt kasvaa laajaksi: uusia Talliosake-kohteita rakennetaan jatkuvasti uusille paikkakunnille ja tiloja markkinoidaan niin yksityishenkilöille, sijoittajille kuin yrityksillekin. Myytävien kohteiden lisäksi markkinoidaan myös vuokrattavia tiloja ympäri Suomen. Myynnin kannalta on elintärkeää, että liidintuotanto pysyy liiketoiminnan kasvun perässä.

Digimarkkinoinnin kumppanuuden ytimessä on ollut vapauttaa markkinointipäällikkö Venla Tynyksen aikaa muihin markkinoinnin kehitystehtäviin, systematisoida digimarkkinoinnin toimintamallit sekä helpottaa digimarkkinoinnin tuottavuuden arviointia säännöllisen raportoinnin muodossa.

Oli luontevaa laajentaa yhteistyötä kattamaan kaikki markkinoinnin osa-alueet, kun Parceron tiimi oli jo hyvin sisällä brändissä ja meidän liiketoiminnassamme. Yhteistyö onkin ollut saumatonta ja olemme jakaneet yhteisen halun jatkuvaan kehittämiseen, mikä digitaalisessa markkinoinnissa on hyvän seurannan avulla mahdollista”, kertoo Venla Tynys yhteistyön onnistumisesta.

Yhteistyö on ollut saumatonta ja olemme jakaneet yhteisen halun jatkuvaan kehittämiseen, mikä digitaalisessa markkinoinnissa on hyvän seurannan avulla mahdollista.

Venla Tynys

Marketing Manager
Talliosake

RATKAISU

Digimarkkinointia kehitetään tiiviissä yhteistyössä kommunikoiden aktiivisesti mainonnan tarpeista, suuntaan ja toiseen. Taktisen jatkuvan digimarkkinoinnin kanaviksi ovat vakiintuneet Metan kanavat, Googlen laajat mainostusratkaisut sekä ohjelmallinen display-mainonta. 

Digimarkkinoinnin kumppanuus startattiin yhdessä sivustoanalytiikan päivityksillä, jotta saimme tarkemman näkymän mainonnan tuloksellisuuteen ja analysoitua ostopolun eri vaiheiden sisältöjen tehokkuutta paremmin. Myös mainosalustoilla tehtiin merkittäviä kehitystoimenpiteitä niin kampanjarakenteisiin, -tavoitteisiin kuin sisältöihinkin, joilla saatiin merkittävää kasvua Talliosakkeen digitaalisten kanavien kautta tulleisiin liidimääriin.

Yhteistyömme alun jälkeen tehostimme liidintuotantoa niin merkittävästi, että vuoden 2022 loppupuoliskon toteutunut liidimäärä oli jopa 2,4-kertainen asetettuun tavoitteeseen nähden! 

Vuoden 2023 alkupuolella vuokrauksen tavoitteet ovat täyttyneet odotettua paremmin ja vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle asetettu tavoitemäärä täyttyi jo ensimmäisen kvartaalin aikana. 

Vuokraustavoitteen täyttyminen on vain yksi konkreettinen esimerkki onnistumisista ja se on ollut varmasti erittäin mukava yllätys myös sijoittaja-asiakkaillemme.  Yhteistyömme aikana olemme ylittäneet jatkuvasti asetettuja tavoitteita myös mm. nettisivukävijöiden ja liidituotannon osalta. Avainasemassa on myynnin ja markkinoinnin viikkotasoinen kommunikointi sekä nopea reagointivalmius.

Olemme rakentaneet kattavat sisältöpankit, joiden myötä markkinoinnin toteuttaminen on ketterää ja reaktiivista. Parceron jatkuvan kuukausitekemisen malli on tarjonnut meille juuri sopivaa sitoutuneisuutta ja joustoa, ja olemme saaneet tukea nopeasti vaihtuviin tilanteisiin
”, toteaa Venla Tynys.