Eltel

Tunnettuutta sähköautojen lataus­ratkaisuille ja yritysliidejä myynnille

Parcero ja Eltel markkinointikumppanuus tuottaa yritysliidejä myynnille.

Asiakas

Eltel

Palvelut

Digitaalinen markkinointi ja analytiikka
Sosiaalinen media ja sisältömarkkinointi

Kanavat

Hakukoneoptimointi SEO
Google Ads
LinkedIn
Tulospohjainen natiivimainonta

Eltel on Suomen johtava sähkö- ja tietoliikenneverkkojen palveluntuottaja, joka rakentaa perustaa vastuulliselle huomiselle. Vaikka Eltel on omalla toimialallaan markkinajohtaja, uuden sähköautojen latausratkaisujen palvelukokonaisuuden tunnettuus oli vielä alkutekijöissään ennen yhteistyön aloittamista Parceron kanssa.

Haaste: Miten saada liidituotanto nousuun?

Parceron ja Eltelin yhteistyön tavoitteena oli kasvattaa Eltelin tunnettuutta kokonaisvaltaisena sähköautojen latausratkaisujen toimittajana Suomessa sekä hankkia erityisesti yritysliidejä myynnille. Alkutilanteessa hakukonenäkyvyydessä oli parantamisen varaa, eikä sähköautojen latausratkaisujen palvelusivu tuottanut myynnille toivotusti liidejä.

Ratkaisu: Digitaalisen markkinoinnin strategia ja ostopolkuajattelu

Parceron ja Eltelin yhteistyön ensimmäinen askel oli laittaa sähköautojen latauspalveluiden palvelusivut kuntoon kattavalla hakukoneoptimoinnin (SEO) projektilla. Nykytila-analyysin jälkeen määriteltiin tärkeimmät avainsanat ja alettiin luoda sisältöä, joka puhuttelee tavoiteltua kohdeyleisöä. 

Samalla luotiin digitaalisen markkinoinnin strategia, joka otti huomioon kohderyhmän ostopolun ja pyrki lisäämään tunnettuutta, vaikuttamaan harkintaan sekä hankkimaan lisää laadukkaita liidejä. 

Sähköautojen latausratkaisujen palvelukokonaisuuden tunnettuus oli vielä alkutekijöissään ennen yhteistyön aloittamista Parceron kanssa.
Parceron ja Eltelin yhteistyö toi lisää tehoja Eltelin sähköautojen latausjärjestelmien palveluille.

Parceron kanssa työskentely on ollut antoisaa ja hyvin opettavaista myös meille. Seuraamme hakukoneoptimoinnin ja eri kampanjoiden tuloksia tiiviisti yhdessä. Parcero reagoi tuloksissa tapahtuviin muutoksiin proaktiivisesti ja he ovat aina askeleen edellä kehitysehdotusten kanssa!

Laura Meriläinen

Commercial Manager, E-Mobility
Eltel

Hakukoneoptimoinnin lisäksi asiakkaita lähdettiin tavoittelemaan hakusanamainonnan ja ohjelmallisen natiivimainonnan keinoin. Maksetun mainonnan lisäksi yksi ratkaiseva askel oli panostaa verkkosivujen konversio-optimointiin lisäämällä verkkosivuille chatbot, joka ohjasi potentiaaliset asiakkaat oikeiden tietojen äärelle ja paransi merkittävästi yhteydenottojen määrää.

Tulokset: Hakukonenäkyvyys ja liidituotanto kasvuun

Kahden vuoden tiiviin yhteistyön tuloksena Eltelin sähköautojen latauspalveluiden hakukonenäkyvyys ja kävijämäärä parani merkittävästi ja liidintuotantokyky parantui huomattavasti – ja jatkaa edelleen kasvuaan. Vuonna 2023 saavutetut tulokset ovat vaikuttavat: verkkosivulta tulleiden liidien määrä moninkertaistettiin yhteistyön aikana ja liidinhankinnan keskihinta laski merkittävästi, jopa 63%.

Etsitkö markkinoinnin kumppania?