Vähemmän heiluvia käsiä, enemmän bisnestä.

 

Laatu ja läpinäkyvä hinnoittelu - se on lupaus.

Parcero on Suomen nopeimmin kasvavia sisältömarkkinointitoimistoja ja kuluttajavaikuttamisen edelläkävijä. Luomme sisältöjä, jotka vastaavat kohdekuluttajien arvoja ja joiden parissa he viihtyvät. Tavoitamme brändillesi tärkeät kuluttajaryhmät kustannustehokkaasti viestinnällä, joka syventää brändisuhdetta ja tarjoaa virikkeen toimintaan!

Näkemyksemme sisältömarkkinoinnista

http://parcero.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_banknotes.svg

MYYNTI JA OSTOVIRIKE

Paketoimme brändin tuotteen tai palvelun uniikin myyntiväittämän tuloksellisiksi some-viesteiksi. Mediaostojen tehokkaaseen kohdentamiseen hyödynnämme uusinta markkinoinnin automaatiota.

http://parcero.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_globe.svg

ARVOJOHTAMINEN

Sisällöissämme kiteytyvät brändin markkinapositio ja sitä mukaileva arvopohja. Arvomaailman esiin nostaminen ja brändin tuominen osaksi laajempaa yhteiskuntaa ovat olennainen osa viestintää.

http://parcero.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_cards_hearts.svg

VIIHDYTTÄMINEN

Ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa pitkälti viihdyttääkseen itseään. Rakennamme brändille sen position mukaisen tavan olla mukana kuluttajan arjessa.

http://parcero.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_slim_right_dashed.svg

Katso Auran
Sinapin case.

Tsekkaa rekryt!
http://parcero.fi/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_slim_right_dashed.svg

Katso Arvid
Nordquistin case.

18.12.2017

TOUCHPOINTOLOGY