Verkkosivut

Brändiä tukevat verkkosivut

Yrityksesi verkkosivut ovat yksi brändisi tärkeimmistä kosketuspisteistä ja ovat jo ensivaikutelmallaan luomassa brändimielikuvaa. Oli asiakas sitten ostopolkunsa alkuvaiheessa tai jo ostopäätöksen äärellä, harkiten toteutetut verkkosivut palvelevat asiakastasi, mutta myös hakukoneita.

Verkkosivujen suunnittelu

Tarjoamme brändiuudistuksen yhteydessä verkkosivut yrityksellesi. Meillä on näkemystä jalkauttaa upeasti suunniteltu brändi visuaalisesti tyylikkääksi ja sisällöllisesti kiinnostavaksi kokonaisuudeksi, jota on ilo käyttää ja näyttää.

Mitä kaikkea verkkosivujen suunnitteluun sisältyy?

  • Sivuston visuaalinen ilme ja käytettävyys
  • Lukijaa palvelevat, monipuoliset ja selkeät sisällöt – ostopolku huomioiden
  • SEO, eli hakukoneoptimointi, jotta sivustosi saavuttaa silmäpareja

Verkkosivujen toteutus

Verkkosivujen suunnittelu- ja tuotantoprosessimme on selkeä ja toteutamme sen yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Brändityöhön sidottu verkkosivuprojekti otetaan huomioon jo brändityötä tehtäessä, jolloin käymme asiakkaamme kanssa jatkuvaa vuoropuhelua suunnitelmista.

Verkkosivuprojektin tavallisimmat vaiheet:

  • Suunnittelupalaveri: sanoitetaan yhdessä verkkosivusuunnittelussa huomioitavat asiat brändityön aikaisessa vaiheessa
  • Sivuston rakenne, käyttöliittymä ja visuaalinen ilme: hyödynnetään kohderyhmätietoa verkkosivujen suunnittelussa, käyttäjäkokemus ja -polut huomioon ottaen.
  • Sisältörakenne ja sisällöntuotanto: erityyppisten sisältöjen, kuten blogiartikkelien sekä palvelu- ja tuotesivujen, suunnittelu ja toteutus ammattitaitoisten kirjoittajiemme toimesta
  • Tekninen toteutus: käyttämämme teknologiat WordPress, Jamstack, Prismic, Headless
  • Verkkosivujen analytiikka: kävijäseurannan kautta kattava ymmärrys siitä, mikä verkkosivuilla toimii ja mikä vaatii kehittämistä
  • Julkaisu ja markkinointi: Julkaisemme verkkosivusi kun olemme yhdessä tulleet siihen tulokseen, että ne ovat valmiit. Polkaisemme kattavan markkinoinnin käyntiin samalla sekunnilla, oli kyse sitten somesta, printistä tai telkusta.
  • Verkkosisältöjen jatkotuotanto: osana jatkuvaa sisältökumppanuutta toteutamme strategian ja brändin mukaisia sisältöjä saitillesi hamaan tappiin, eli aina kun lisätarpeita ilmenee.

Verkkosivut brändin kirkastuksen yhteydessä

Brändiuudistuksella Nordic Law saatiin erottautumaan muista kilpailijoista ja geneerisistä lakitoimistoista. Uuden ilmeen tuli jalkautua onnistuneesti myös verkkosivuille, joten brändiuudistuksen yhteydessä myös verkkosivut päivitettiin.

Tutustu uudistukseen!

Uusi ilme saitille?