13.10.2022

Google Universal Analyticsin muistoa kunnioittaen

Sini
Ketonen

Sini vastaa asiakkaidemme digitaalisen mainonnan toteutuksesta hyödyntäen oppeja menneestä, mutta pitää mielen avoinna uusille ideoille. Hän inspiroituu uuden oppimisesta, tulosten analysoinnista, ratkaisujen löytämisestä ja luottaa tiimityöskentelyn voimaan.

Monella yrityksellä jo pitkään käytössä ollut Google Analyticsin versio Universal Analytics on tulossa elinkaarensa päähän. Universal Analyticsin avulla analytiikkadatan kerääminen tulee päättymään ilmaisversiossa heinäkuussa 2023 ja maksullisessa versiossa lokakuussa 2023. Mitä siis seuraavaksi?

Uuden aikakauden Google Analytics 4

Google lanseerasi syksyllä 2020 uuden version Google Analytics -analytiikkatyökalusta. Tämä uusi Google Analytics 4, joka tunnetaan myös lyhenteellä GA4, on suunniteltu paremmin vastaamaan nykypäivän mittaamisen tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Google Analytics 4 mahdollistaa datan keräämisen niin verkkosivuilta, kuin sovelluksista, joka edesauttaa asiakaspolun kokonaisvaltaisempaa ymmärtämistä. Tärkeänä kehityskohteena on ollut käyttäjien yksityisyydensuojan tarkempi huomioiminen, esimerkiksi IP-osoitteita ei tallenneta. GA4 tuo mukanaan myös uusia koneoppimista hyödyntäviä ominaisuuksia, kuten ennustemittarit ja vinkit (eng. insights).

Mittaustapa GA4:ssa on Universal Analyticsiin verrattuna erilainen ja on huomioitavaa, että analytiikkadatan kerääminen alkaa asennuksen myötä alusta. Mitä aikaisemmin GA4 on siis asennettuna, sitä pidemmältä ajalta saadaan kerättyä vertailukelpoista dataa talteen. Mikäli sivustolla on entuudestaan käytössä Universal Analytics, suositellaan Google Analytics 4 asennettavaksi muutosvaiheessa sen rinnalle.

Jos Google Analyticsin käyttö on aloitettu 14.10.2020 jälkeen, on se todennäköisesti Google Analytics 4 -mittauskokonaisuus. Voit myös tarkistaa käytössä olevan version sen tunnuksesta. UA-mittauskokonaisuuden tunnuksen alussa on ”UA” (UA-123456789-1), kun taas GA4:n tunnus sisältää vain numerosarjan (123456789).

Luotettavampaan mittaustapaan siirtyminen

Kun aikaisemmin Google Analyticsin data on perustunut osumiin (eng. hits) ja istuntoihin, niin uudistuneessa versiossa tapahtumat eli eventit ovat keskiössä. Tiettyjä tapahtumia saadaan tilille kirjautumaan automaattisesti, mutta myös kustomoiduille, tarkemmin määritellyille tapahtumille on monessa tapauksessa tarvetta. Liiketoiminnalle tärkeät tapahtumat (eng. events), voidaan kätevästi merkitä konversiotapahtumiksi.

GA4 käyttöönoton yhteydessä on hyvä hetki varmistaa ovatko analytiikassa seurattavat asiat, kuten konversiot, edelleen relevantteja vai onko määritettyjä tavoitteita syytä päivittää. Kun ensin huolella mietitään mitä on tarpeellista mitata, saadaan luotua hyvä pohja suunnitelmalliselle toteutukselle.

Uuden käyttöliittymän myötä myös metriikoihin on tullut muutoksia. Laadukkaiksi määritettyjen istuntojen määrää ja niiden osuutta kaikista istunnoista voidaan seurata metriikoilla “aktivoivat istunnot” ja “aktivoitumisprosentti”:

  • aktivoivat istunnot (eng. engaged sessions) = istunto on kestänyt vähintään 10 sekuntia, tai sisältänyt vähintään yhden konversiotapahtuman, tai vähintään kaksi sivun tai näkymän katselukertaa.
  • aktivoitumisprosentti (eng. engagement rate) = aktivoivien istuntojen määrä jaettuna istuntojen kokonaismäärällä. Aktivoitusmisprosenttia voidaan ajatella välitön poistumisprosentti -metriikan vastakohtana.

Vinkit GA4:n käyttöönoton yhteyteen

Analytiikka on usein keskeisessä roolissa myös mainonnan optimoinnissa ja tulosten seurannassa, joten ei unohdeta tätä kulmaa muutoksen yhteydessä. Google Ads -tili tulee uudelleen linkittää Google Analytics omaisuuden eli propertyn alta. Konversiotapahtumia ja yleisöjä voidaan linkityksen jälkeen synkronoida suoraan Google Ads -tilille ja hyödyntää näitä mainonnassa. GA4 toi mukanaan uuden ominaisuuden, jonka avulla yleisöjä voidaan luoda ennusteiden pohjalta, esimerkkinä “käyttäjät, jotka todennäköisesti tekevät ostoksen tulevan seitsemän päivän aikana”. 

Valmiita raportteja GA4 käyttöliittymän alta löytyy edeltäjään verrattuna vähemmän, mutta kustomoituja näkymiä voidaan tarpeen mukaan rakentaa tilille. Uuden hakutoiminnon avulla voi myös etsiä vastausta suoraan kysymykseen. Raportointia selkeyttämään voidaan hyödyntää Google Data Studio -työkalua, jonka avulla tärkeimpiä mittareita voi kätevästi seurata useammastakin lähteestä kootusta dashboard-näkymästä.

Mainonnassa käytettävien URL-osoitteiden seurantaparametreistä on hyvä tehdä yhtenäiset käytännöt, jos niitä ei vielä ole. Yhtenäisillä toimintatavoilla tieto, esimerkiksi liikenteen lähteestä ryhmittyy automaattisesti oikean kategorian alle ja näin helpotetaan analytiikan tulkitsemista.

Jos GA4 on vielä asentamatta tai käyttöliittymään perehtyminen on jäänyt muiden töiden jalkoihin, kannattaa nämä ottaa nyt työn alle. Mikäli kaipaat apua käyttöönotossa, autamme mielellämme.

LÄHTEITÄ JA LISÄLUETTAVAA:

Näin voit tarkistaa mittauskokonaisuustyypin: https://support.google.com/analytics/answer/11583832

Parhaat käytännöt URL-parametrien käyttöön:

https://support.google.com/analytics/answer/1037445?hl=fi&ref_topic=1032998

Analytics ohjekeskus:

https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=fi&ref_topic=12154439,12153943,2986333,&visit_id=637994182941423268-205458543&rd=1

https://support.google.com/analytics/answer/9964640?hl=fi&ref_topic=12154439,12153943,2986333,&visit_id=637994182941423268-205458543&rd=1#zippy=%2Csis%C3%A4llys

https://support.google.com/analytics/answer/9805833

Apua analytiikan kanssa?