16.06.2022

Markkinoinnin pelillistäminen tuottaa tulosta sosiaalisessa mediassa

Julia
Helenius

Julia on digitaalisen markkinoinnin asiantuntija tois pualt jokke. Siis Turusta. Julia on kiinnostunut työskentelemään erilaisten brändien kanssa ja päätyikin tutkimaan tuoreessa opinnäytetyössään keinoja mitata digitaalisen markkinoinin vaikutuksia brändiin.

Nykyaikana kohtaamme arjessamme jatkuvan informaatiotulvan, joka hankaloittaa omaa keskittymistämme. Sosiaalinen media on täynnä mainossisältöä, minkä vuoksi markkinoijan onkin tehtävä kaikkensa saadakseen kuluttajan reagoimaan juuri hänen mainokseensa. Mitä markkinoijan sitten tulisi tehdä, kun pelkkä kaunis kuva ja oivaltava copy eivät enää riitä kuluttajan huomion nappaamiseen?

MARKKINOINNIN PELILLISTÄMINEN VANGITSEE KULUTTAJAN HUOMION

Perinteisten mainosten sijaan monet yritykset kilpailevat kuluttajan huomiosta esimerkiksi sosiaalisen median arvonnoilla. Facebookissa törmää säännöllisesti myös mainosvideoihin, jotka pitäisi pause-näppäimellä saada pysähtymään oikeaan kohtaan. Monet näpyttävätkin näyttöään aina onnistumiseen asti, vaikka se veisi ison siivun heidän päivästään. Miksi kuluttajat sitten ovat valmiita viettämään mainoksen parissa näin kauan aikaa?

Markkinoinnin pelillistäminen

Pelillistäminen (engl. gamification) näkyy laajasti nykypäivän markkinoinnissa. Pelillistämisessä on kyse ei-pelillisessä ympäristössä pelimäisten elementtien ja mekanismien hyödyntämisestä, jotta prosessista tehdään sisäisesti motivoivampaa, mielenkiintoisempaa ja sitouttavampaa. Sosiaalisessa mediassa monen markkinoijan suurin tavoite onkin sitouttaa kuluttajaa, minkä vuoksi markkinoinnin pelillistäminen voi parhaimmillaan olla hyvin tehokasta.

Sosiaalisessa mediassa interaktiiviset ja pelimäiset ominaisuudet parantavat mainoksen muistettavuutta. Interaktiivisen luonteensa vuoksi pelillistetyt mainokset muistetaan epäsuorasti, mutta ne vaikuttavat suoraan kuluttajan asenteeseen brändiä kohtaan ja siten myös brändimielikuvaan ja myöhemmin ostopäätökseen.

MARKKINOINNIN PELILLISTÄMISEEN ON MONIA KEINOJA

Sosiaalisen median markkinoinnissa arvonnat ovat yksi eniten käytetty pelillistämisen muoto, ja vuodesta toiseen ne saavatkin runsaasti huomiota. Yksinkertaisimmillaan arvonta voi pyytää osallistujia kommentoimaan postausta tai jopa kehottaa jakamaan jonkin kuvan omalla tilillään, jolloin osallistuminen tapahtuu vaikkapa merkkaamalla kuvaan arvonnan järjestänyt yritys.

Viimeaikainen trendi sosiaalisessa mediassa on ollut yritysten jakamat Instagram Stories -pohjat, joita seuraajat voivat täyttää emojein ja jakaa sitten omaan Stories-julkaisuunsa. Tällaisilla GIF-haasteilla brändi voi saavuttaa laajaa näkyvyyttä, kun sen rakentamat pohjat lähtevät leviämään – tämän osoitti esimerkiksi Parceron Juissille kehittämä GIF Challenge, jota jaettiin Instagramissa keväällä 2020 varsin tiuhaan tahtiin.

Myös Facebookin mainosjärjestelmä mahdollistaa mainosten kevyen pelillistämisen poll-ominaisuuden lisäämisellä mainoksiin. Pollien avulla mainoksessa voidaan esittää kuluttajalle kysymyksiä kahdella vastauksella, joista mainoksen nähnyt henkilö pääsee valitsemaan sopivimman vaihtoehdon. Instagram Stories -sijoittelun lisäksi poll-kyselyitä voi toteuttaa Facebookin videomainosten yhteydessä.

Markkinoinnin pelillistäminen on mahdollista myös bannereissa, joista esimerkiksi HTML5-bannerit mahdollistavat pelimäisten ominaisuuksien hyödyntämisen tai jopa minipelien luomisen display-bannereihin. HTML5-bannerien blogisarjassa hyödyistä ja bannerien tuottamisesta kerrotaan lisää.

Pelillistämisessä on vain taivas rajana, sillä luovan suunnittelun keinoin markkinoijat voivat keksiä yhä mielenkiintoisempia tapoja hyödyntää pelin elementtejä. Parcerolla pelillistämistä onkin toteutettu jo monissa markkinointikampanjoissa. Esimerkiksi osallistavassa Tupla Stash -kampanjassa kätkimme ympäri Suomen palkintoja, joiden koordinaatit paljastimme Instagram Stories -osiossa. Vihjevideoilla saimme sadat osallistujat säntäilemään pitkin metsiä ja betoniviidakkoja houkuttelevien palkintojen perässä.

Haluatko pelillistää markkinointisi?