MUCHA GROWTH

Multi Channel Growth Marketing

Ylpeytemme on tehdä vaikuttavaa ja tuloksellista markkinointiviestintää. Monikanavainen kasvumarkkinointi eli MUCHA GROWTH -palvelumme on kehitetty yli kymmenen vuoden kokemuksen pohjalta vastaamaan kasvun haasteisiin – iloitsemme yhdessä kun näemme liiketoimintasi kasvavan!

Tarjoamme monikanavaista online ja offline -mediat yhdistävää kasvumarkkinointia, jossa liiketoiminnan tavoitteista linjataan markkinoinnin toimenpiteet ja tavoitteet. Tavoitejohtamisen malli eli OKR-malli (objectives & key results) on apuna tavoitteiden ja niihin pääsyä ilmentävien tulosten asettamisessa. Selkeiden tavoitteiden pohjalta luoduilla ja asiakaspolun eri vaiheisiin optimoiduilla sisällöillä saadaan 10 X vaikuttavuutta. Sisältöjen muokkaus, A/B-testaus eri kanavissa ja retrot mahdollistavat kirkkaat, erottuvat ja vaikuttavat ideat sekä ytimekkäät viestit.

Tavoitteiden saavuttamista seurataan Media & Analytiikka -tiimimme toimesta viikkoseurannan avulla. Tavoitteita (OKR) päivitetään aina uuden datan pohjalta.

Multi Channel Growth Marketing eli ystävien kesken MUCHA GROWTH on monikanavainen kasvumarkkinoinnin palvelumme, joka yhdistää luovuuden, datan ja liiketoiminnan niin, että markkinointiviestinnän tekeminen on ketterää, tehokasta ja vaikuttavaa. Lisäksi hyödynnämme tekoälyn, automaation ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet kaikissa relevanteissa vaiheissa.

10 X KASVU­MARKKINOINTI

MUCHA GROWTH as a Service mahdollistaa siirtymän käsien heiluttelusta törkeisiin tuloksiin.

Lue lisää blogista

TALLIOSAKE

Digimarkkinoinnin jatkuva kumppanuus, jossa vahvalla liidituotannolla on luotu vipinää bisnekseen.

Tutustu caseen