Tehtävä

Tuloksellinen mainonta

Kanavat

SEM
Sosiaalisen median mainonta
Ohjelmallinen display
Analytiikka

Mainonnassa on korostettu erityisesti tarkkaa kohdentamista, edistyneitä ja tarkasti mitattavia mainosmuotoja ja mainonnan aktiivista optimointia.

Suomen World Vision ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa lasten elinoloja ja oikeuksia kehitysmaissa. Kummius on helppo tapa muuttaa pysyvästi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kehitysmaiden lasten elämä. Kummit pääsevät seuraamaan lahjoitusten perillemenoa sekä lapsen ja hänen kotialueensa kehitystä kummilapsen kanssa käydyn kirjeenvaihdon ja World Visionin tarkan raportoinnin kautta.
Parcero toimii Suomen World Vision ry:n monikanavaisena markkinointikumppanina kummien määrän ja eettisen lahjakaupan myynnin kasvattamisessa. Parcero hoitaa World Visionin display-, some- ja hakusanamainonnan sekä verkkosivuanalytiikan, tukien heitä monipuolisesti myös muussa markkinoinnissa.
Suomen World Visionille on hyväntekeväisyysjärjestönä erityisen tärkeää käyttää markkinointibudjetti mahdollisimman tehokkaasti, ja siksi mainonnassa on korostettu erityisesti tarkkaa kohdentamista, edistyneitä ja tarkasti mitattavia mainosmuotoja ja mainonnan aktiivista optimointia.