Suomen World Vision

Kummeja kehitysmaiden lapsille

Asiakas

Suomen World Vision

Palvelut

Tuloksellinen mainonta

Kanavat

Hakusanamainonta (SEM)
Sosiaalinen media
Ohjelmallinen display
Analytiikka

Tarkkaa kohdentamista, edistyneet ja tarkasti mitattavat mainosmuodot ja aktiivista mainonnan optimointia

 Suomen World Vision ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa lasten elinoloja ja oikeuksia kehitysmaissa. Kummius on helppo tapa muuttaa pysyvästi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kehitysmaiden lasten elämä. Kummit pääsevät seuraamaan lahjoitusten perillemenoa sekä lapsen ja hänen kotialueensa kehitystä kummilapsen kanssa käydyn kirjeenvaihdon ja World Visionin tarkan raportoinnin kautta. 

Parcero toimii Suomen World Vision ry:n monikanavaisena markkinointikumppanina kummien määrän ja eettisen lahjakaupan myynnin kasvattamisessa. Parcero hoitaa World Visionin display-, some- ja hakusanamainonnan sekä verkkosivuanalytiikan, tukien heitä monipuolisesti myös muussa markkinoinnissa. 

Suomen World Visionille on hyväntekeväisyysjärjestönä erityisen tärkeää käyttää markkinointibudjetti mahdollisimman tehokkaasti, ja siksi mainonnassa on korostettu erityisesti tarkkaa kohdentamista, edistyneitä ja tarkasti mitattavia mainosmuotoja ja mainonnan aktiivista optimointia.

worldvision poika
world vision banneri tyttö