Tehtävä

  • Tuloksellinen mainonta
  • Copywriting
  • Kampanjalahjoituksien keruu digikanavista

Kanavat

  • Facebook
  • Instagram
  • Google-haku
  • YouTube
  • Google Display Network, GDN

Parcero sai vuoden 2019 lopulla kunnian avustaa Baltic Sea Action Group -säätiötä Itämeren suojelussa. Tavoitteemme oli kerätä varainkeruukampanjan sivuston kautta lahjoituksia yrityksiltä. A/B-testauksen ja etenkin hakusanamainonnan avulla saavutimmekin varsin vaikuttavan kasvun joulukampanjan tuloksiin!

Elämää Itämerelle digitaalisella näkyvyydellä ja lahjoituksilla

Baltic Sea Action Group on säätiö, joka vauhdittaa Itämeren suojelutyötä saattamalla yhteen rakkaan rapakkomme pelastamiseen tarvittavat yritykset, tutkijat, poliitikot ja muut tahot. Sen missiona on tukea luonnon ja ihmisen hyvinvointia sekä säilyttää ja edistää suomalaista kulttuuriperimää.

BSAG:n joulukampanja on sen tärkein yksittäinen varainkeruutapahtuma, jossa yritykset pääsevät lahjoituksillaan tukemaan Itämeren pelastustyötä. Parceron vastuulla tässä varainkeruussa olivat sosiaalisen median sisältöjen copywriting ja digitaalisen näkyvyyden takaaminen. Joulun alla tavoitteemme olikin kerätä yrityksiltä mahdollisimman monta lahjoitusta kampanjasivuston kautta.

A/B-testauksella kanavan, kohderyhmän ja sisällön parhaat yhdistelmät

Toteutimme lahjoituksiin tähtäävää mainontaa samanaikaisesti useissa digitaalisissa kanavissa. Kampanjan edetessä allokoimme mediabudjettia tulosperusteisesti seuraavien kanavien välillä:

1. Facebook ja Instagram
2. Googlen hakusanamainonta
3. YouTube
4. Google Display Network (GDN)

A/B-testasimme jokaisessa kanavassa useita eri kohderyhmien ja sisältöjen kombinaatioita, minkä ansiosta löysimme parhaiten toimivat yhdistelmät. Tällaisen dataohjatun lähestymistavan mahdollisti web-analytiikka, jonka konfiguroimme yksittäisestä mainoksesta lahjoituksen tekemiseen.

Hakusanamainonnalla vaikuttava kasvu lahjoitusten määrään ja arvoon

Vuoden 2019 joulukampanja ylitti digitaalisen näkyvyyden ja lahjoitusten osalta kaikki siihen ladatut odotukset. Tavoitteemme oli hankkia BSAG:lle lahjoituksia, ja vuoden 2018 kampanjaan verrattuna saavutetut tulokset puhuvat totisesti puolestaan:

Lahjoitusten määrä kasvoi 263 %.
Lahjoitusten yhteen laskettu arvo kasvoi 625 %.

Tätä tulosta tarkasteltaessa on huomioitava, ettei mediabudjettia kasvatettu lainkaan vuodesta 2018. Sen sijaan saimme aikaan merkittäviä tuloksia erityisesti taidokkaalla Google Ads -hakusanamainonnalla.

Hakusanamainonnan lisäksi monikanavaisuus ja A/B-testaus osoittautuivat kampanjan aikana hyvin toimiviksi valinnoiksi. Dataohjatun lähestymistavan ansiosta keräsimmekin BSAG-säätiölle esimerkiksi Facebookin kautta 22 lahjoitusta vain 70 euron hankintahinnalla. Lisäksi monikanavaisen mainonnan ROAS (return on ad spend) nousi keskimäärin jopa 2000 % tuntumaan.

Parhaat tulokset digitaalisen mainonnan ja luovan suunnittelun yhteistyöllä

Parcerolla ketterä hakusanamainonta ja A/B-testaaminen onnistuvat erityisesti siksi, että meillä digitaalisen mainonnan ammattilaiset istuvat saman pöydän ääressä luovien suunnittelijoiden kanssa. Tarpeen vaatiessa kampanjan sisältöihin voidaankin tehdä hyvin nopeita muutoksia, kun copywriter kirjoittaa tekstejään rinta rinnan digimarkkinoijan vierellä.

Haluatko sinäkin yrityksesi näkyvyyden kasvuun? Ota meihin yhteyttä!