02.02.2024

5 tärkeää vaihetta toimivaan sisältöstrategiaan

Parcero

Sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi ilman sisältöstrategiaa on kuin täytekakku ilman pohja- ja välikerrosta. Jotta täytekakusta saadaan rakenteeltaan kaunis ja sisällöltään herkullinen, tarvitaan vakaat perustukset, jotka pitävät koko paketin kasassa.

Toimivan sisältöstrategian luominen

Onnistunut sisältö- ja mainoskampanja alkaa sisältöstrategian suunnittelusta ja johdonmukaisesta toteuttamisesta. Sisältöstrategialla varmistetaan kohderyhmää puhuttelevan ja koukuttavan sisällön tuottaminen ja oikean kohderyhmän tavoittaminen. Jos yrityksesi sisällöntuotantoprosessista uupuu sisältöstrategia tai sen kiteytys on muuten hieman hukassa, nappaa tästä talteen 5 sisältöstrategian rakentamisen tärkeintä vaihetta.

sisältöstrategian mittaaminen

1. Määritä sisältömarkkinoinnin tavoitteet

Sisältöstrategia perustuu yrityksen liiketoimintastrategiaan, joten yrityksen liiketoimintastrategian tavoitteet tulee olla linjassa sisältöstrategian tavoitteiden kanssa. Mieti siis miksi sisältöä tuotetaan ja kenen halutaan yrityksen tuottamaa sisältöä kuluttavan?

2. Aseta mittarit, jotta tavoitteiden toteutumista voidaan seurata

Mittaamisen tärkeyttä ei voi korostaa liiaksi. Jos mitään ei mitata, ei voida tietää, mitä on saavutettu ja missä on kehitettävää. Mittareiden tulisi heijastella sisältöstrategiassa määriteltyjä tavoitteita.

Esimerkkejä melko usein käytetyistä sisältöstrategiaa tukevista KPI-mittareista ovat:

  • bränditietoisuuden parantaminen
  • liikenteen ajaminen verkkosivuille
  • liidien muuntaminen maksaviksi asiakkaiksi.

3. Määritä ja tunne kohderyhmä, jolle sisältöä tuotetaan

Kohderyhmän tunteminen on edellytys puhuttelevan sisällön tuottamiselle. Sisältöstrategiassa keskeistä on, että laadukkaat sisällöt näkyvät niille, joita ne kiinnostavat. On hankala tuottaa laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jos ei tiedetä millaisia ihmisiä yrityksen kohderyhmään kuuluu ja millaiset asiat heitä kiinnostavat. Kohderyhmän määrittelyyn on luontevaa hyödyntää esimerkiksi ostajapersoona-työkalua.

4. Määrittele sisältöteemat

Sisältöstrategiassa sisältöteemat ovat kattotason aiheita, joista yritys haluaa viestiä kohderyhmälleen. Sisältöteemojen määritys helpottaa johdonmukaista sisällöntuottamista, kun ennalta määritellyt aiheet asettavat raamit sisällön tuotannolle.

Jos sisältöteemaksi valitaan esimerkiksi vegaaniruoka, voidaan yhdestä sisältöteemasta tuottaa monenlaisia sisältöjä, kuten vegaanisen ruoan reseptejä, videoita vegaanisten ruoka-aineiden alkuperästä tai blogipostauksia vegaanisen ruoan vaikutuksesta ilmastonmuutokseen.

5. Määritä kanavat sisällön jakeluun

Sisältöstrategialla tavoitellaan sisältöjen mahdollisimman suurta käyttöastetta ja tavoittavuutta. Ilman asianmukaista panostusta mainontaan laadukas sisältö jää hyödyntämättä. Usein jakelu jää vähemmälle huomiolle, vaikka sen merkitys on hyvin oleellinen. Sisältöä kannattaa jakaa ja mainostaa sellaisissa kanavissa, joissa tavoiteltava kohderyhmä viihtyy.

Älä unohda verkkosivuston analytiikkaa

Analytiikan rooli tulee esille erityisesti sisältöstrategialle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.  Ilman analytiikan hyödyntämistä ei nimittäin tiedetä toteutuvatko sisältöstrategialle asetetut tavoitteet tai resonoivatko sisältöteemat kohderyhmään. Esimerkiksi yleisesti käytetty Google Analytics on erinomainen analytiikka-apuri, jolla pääsee alkuun. Me Parcerolla rakennamme yleensä räätälöidyn dashboardin, johon voidaan tuoda Google Analytics -datan lisäksi dataa myös muista lähteistä kuten esimerkiksi markkinoinnin eri työkaluista.

Helposti saatavaa perustietoa tuotetun sisällön suoriutumisesta tarjoavat ainakin seuraavat Google Analyticsin mittarit:

Julkaistua sisältöä sivustolla kuluttavien henkilöiden määrä, toisin sanoen nettisivun vierailijat

Tätä mittaria voi tarkastella eri aikajänteillä ja tehdä vertailua edelliseen ajanjaksoon käsityksen saamiseksi siitä, kuinka paljon sivustolla yleisesti on liikennettä, tapahtuuko mahdollisia poikkeavuuksia, tai onko sivustolla erityisen paljon kuhinaa tiettyinä vuodenaikoina.

Kanavat, joiden kautta sivustolle on päädytty

Tuleeko liikenne sivustolle esimerkiksi toiselta sivustolta, sosiaalisen median kanavista, uutiskirjeistä tai osaavatko vierailijat hakeutua sivustolle suoraan sivuston nimen perusteella tai hakukoneiden kautta? Liikennettä hakukoneiden kautta voidaan kasvattaa hakukoneoptimoinnin keinoin.

Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, millaista sisältöä kulutetaan mistäkin kanavasta tultaessa, ja millainen sisältö toimii erityisen hyvin läpi kanavien.

Sisällön parissa vietetty aika ja sitoutumisaste

Sisällön parissa vietetty aika antaa suuntaviivan vierailijan kiinnostuksen tasosta sisältöä kohtaan ja sisällön laadusta. Lisäksi engagement rate eli sitoutumisaste kertoo sisällön kiinnostavuudesta. Kiinnostava sisältö saa sivustovierailun kestämään kauemmin ja yli 10 sekunnin kestoinen vierailu lasketaan sitoumiseksi. Kiinnostava sisältö nostaa myös todennäköisyyttä konvertoitumiselle tai sivustovierailun jatkamiselle muiden sisältöjen parissa. Jos sitoutumisaste on matala, kertoo se todennäköisesti siitä, että sisällön laatua tai kohdennusta kannattaa parantaa.

Sivustolla navigointi

Navigointiin sisältöjen parissa kannattaa kiinnittää huomiota etenkin siltä kannalta, mistä sisällöistä siirrytään eteenpäin seuraaviin sisältöihin, missä sisällöissä viihdytään hyvin ja mitkä navigointipolut johtavat sivustolta poistumiseen. Käyttäjät, jotka siirtyvät lukemaan muitakin sisältöjä, nostavat osaltaan sitoutumisastetta, mikä taas kertoo sisällön toimivuudesta.

Kaipaatko apua sisältömarkkinointiin? Tutustu Parceron sisältömarkkinoinnin palveluun!

Kiinnostuitko?