11.04.2023

Hyvin johdettu brändityö­prosessi sitouttaa työntekijät alusta alkaen muutokseen

Johanna
Muukkonen

Johanna Muukkonen on Parceron osakas ja projektijohtaja, joka nauttii brändiuudistusten suunnittelusta ja projektijohdosta sekä uusien näkökulmien löytämisestä. Parasta on, kun saamme asiakkaamme innostumaan omasta brändistään, syventämään brändin merkitystä yritystoiminnalle ja löytämään siitä uusia ulottuvuuksia. 

Tarpeita brändityölle voi olla monia, mm. uuden yrityksen tai tuotteen tuominen markkinaan, halu uudistaa tai päivittää olemassa olevaa brändiä tai tarve kehittää brändin suorituskykyä muuttuvassa kilpailukentässä. Brändiä voidaan uudistaa vaikka vain ilmettä päivittämällä tai sitten uudistus voi olla perustavanlaatuinen muutostyö, jossa kaikki brändin osa-alueet, kuten olemassa olon tarkoitus, arvolupaus, tarina, kilpailuedut, äänensävy ja visuaalinen ilme käydään läpi.

Hyvin johdettu brändityöprosessi ottaa huomioon työntekijöiden näkemykset ja on osallistava, jolloin työntekijät saavat olla mukana suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Millaista lisäarvoa yrityksesi brändi tuottaa asiakkaillesi? Minkä asiakkaan ongelman yrityksesi pystyy ratkaisemaan? Mitä tarinaa brändisi haluaa asiakkaillesi kertoa? Miten brändin tulisi näyttäytyä asiakaskohtaamispisteissä ja mediassa, ja mitä mielikuvia haluat sen herättävän vastaanottajassa?

Brändin kehittäminen tai rakentaminen on organisaation läpileikkaava kehitysprosessi. Brändityön onnistuminen edellyttää henkilöstön sitoutumista, sillä työntekijät ovat brändin kasvot ja heidän toimintansa vaikuttaa suoraan asiakkaiden kokemukseen.

Suosittelemme aina myös hankkimaan brändin kehittämisen tueksi osaavan kumppanin, joka pystyy tuottamaan ulkopuolisen näkemyksen rakentavassa hengessä ja johtamaan prosessin ammattimaisesti maaliin. 

Asiakas- ja sidosryhmäymmärrys on avainasemassa onnistumisen kannalta

Sisäisen kuulemisen lisäksi myös asiakasymmärrys luo tärkeän pohjan brändityölle. Panostus asiakasymmärrykseen tuo olennaisten sidosryhmien näkemykset osaksi brändin ydintä.

Asiakas- ja sidosryhmäymmärrystä voi lisätä laadullisen tutkimuksen keinoin haastattelututkimuksella, havainnointitutkimuksella tai brand trackingin keinoin. Tehdyt löydökset voidaan validoida määrällisen tutkimuksen keinoin laajemmalla otoksella. Näin saadaan syvempää ymmärrystä siitä, millaisena brändi nykyisellään koetaan ja asiakaskokemuksellisesti nähdään, sekä mitkä ovat mielekkään ja kiinnostavan brändi-identiteetin rakennuspalikat. 

Tiedon kerääminen ja ennen kaikkea olennaisen tiivistäminen vaatii ammattimaisen tiimin, joka ymmärtää yrityksen liiketoimintastrategian ja yritystoiminnalle asetetut tavoitteet, ja pystyy synnyttämään kerätyn tiedon pohjalta vahvan ja erottuvan brändin, sen ydinviestit ja visuaaliseen ilmeen. Näistä yhdessä muodostuu kokonaisuus, joka vietynä kaikkiin asiakaskohtaamispisteisiin vaikuttaa asiakkaan päässä muodostuvaan mielikuvaan yrityksestä.

Laaja-alainen brändiprojekti vaatii kokeneen projektinhallinnan

Jotta brändin rakennuksessa onnistutaan keräämään yrityksen sisäisten ja muiden tärkeiden sidosryhmien sekä asiakkaiden todelliset näkemykset, tarvitaan kehittyneet toimintatavat, timanttinen prosessi ja hyvät työkalut. Projektin alkuvaiheessa koottu laaja-alainen ymmärrys brändin kehittämiseen vaikuttavista asioista tiivistetään brändin ytimeksi, lupaukseksi ja tarinaksi. 

Avoin, johdonmukainen ja oikea-aikainen viestintä on avainasemassa onnistuneen brändityön läpiviennissä. Kun työntekijät ymmärtävät brändin tavoitteet ja roolinsa niiden saavuttamisessa, he ovat todennäköisemmin sitoutuneita muutokseen.

Psykologisesti turvallinen ilmapiiri sitouttaa henkilöstön

Brändityö vaatii tekijöiltään kokemuksen lisäksi vahvaa näkemystä ja sitä me Parcerolla tarjoamme. Projektijohtajillamme on yli 10 vuoden kokemus bränditöiden vetämisestä. Takaamme, että kanssamme et kulje silmät sidottuina, vaan brändityöprosessi on hallittu ja selkeä kokonaisuus, jossa maali on kaikilla alusta asti selkeä: miten brändityö etenee, ketkä milloinkin osallistuvat, missä aikataulussa edetään ja mikä on lopputulos.

Yhteiskehittäminen onnistuu yhteisöllisten työkalujen ja teknologioiden avulla, vaikka organisaatio olisi hajallaan eri paikkakunnilla. Panostamme prosessissamme paljon myös siihen, että niillekin, jotka eivät työkseen ole myynnin tai markkinoinnin parissa, prosessi on ymmärrettävä ja selkeä. 

Koska brändiuudistus on intensiivinen rutistus, jonka tiimoilta tehdään tiivistä yhteistyötä, yhdistetään näkemyksiä ja tehdään välillä vaikeitakin linjavetoja, suosittelemme valitsemaan kumppanin, jonka kanssa on helppo toimia. Tekemisen ilo näkyy varmasti lopputuloksessa. 

Olemme itse huomioineet omassa prosessissamme, että jokainen tehty työpaja tai välivaiheen esittely toimii uuteen brändiin sitouttavana kohtaamisena. Kuulluksi tuleminen, välivaiheiden yhteinen hyväksyntä, työn etenemisen näkeminen ja siinä mukana eläminen tekevät syntyvästä brändistä jokaisen kohtaamisen jälkeen tutumman ja uudistukseen on siten helpompi sopeutua. 

Jos olet miettinyt yrityksesi brändin uudistamista, otathan yhteyttä!

Kiinnostaako brändin uudistaminen?