25.03.2024

Mikä on avainsanatutkimus ja miksi se kannattaa tehdä?

Eveliina
Nygrén

Eve on digimarkkinoinnin asiantuntija, joka innostuu numeroiden takaa löytyvien insightien kaivelusta ja tulosten tekemisestä asiakkaille. Vastuullisen liiketoiminnan ja markkinoinnin puolestapuhuja. Kanavoi sisäistä eläkeläistään vapaa-ajalla kesät purjehtien ja talvet neuloen.

Avainsanatutkimus on erityisesti hakukoneoptimoinnissa paljon käytetty työkalu. Hyvin tehty avainsanatutkimus antaa kuitenkin eväitä myös muuhun markkinointiin, ja joskus tutkimuksen pohjalta voi löytyä jopa uusia ideoita tuotteen tai palvelun kehitykseen. 

Avainsanatutkimus tarjoaa arvokasta tietoa asiakkaasta

Google on edelleen maailman käytetyin hakukone: jopa 91,47 % ihmisistä turvautuu tuttuun hakukenttään jonkin askarruttaessa mieltä. Edes ChatGPT tai tekoälyä hieman nopeammin hakukokemukseensa tuonut Bing eivät ole ehtineet syödä Googlen markkinaosuutta kuin pienen murusen verran: Bingin markkinaosuus on kasvanut tekoälyominaisuuksien käyttöönoton jälkeen maailmanlaajuisesti vain +0,62 prosenttiyksikköä. (Search Engine Land 6.2.2024)

Nuorempien sukupolvien kerrotaan käyttävän TikTokia (ja Instagramia) kasvavissa määrin hakukoneena Googlen sijasta. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 64 % Z-sukupolven edustajista käyttää TikTokia hakukoneena, ja noin 10 % heistä ilmoittaa käyttävänsä TikTokia mieluummin kuin Googlea. (Search Engine Journal 15.1.2024.) 

Toistaiseksi somekanavien hakukäyttäytymisestä tai erilaisten hakutermien käytöstä ei ole kuitenkaan saatavilla kovinkaan laajalti tietoa: somesisältöjen osalta on usein siis testattava eri sisältöjä, ennen kuin voi arvioida oliko aihe yleisön mielestä kiinnostava vai ei. Googlessa tehdyistä hauista taas on saatavilla dataa mielin määrin, mikäli vain tietää mistä etsii. 

Ihmisten käyttämien hakutermien, eli avainsanojen, tutkimisella saadaan uniikkia tietoa siitä, mitä ihmiset työssä tai vapaa-ajallaan hakevat. Avainsanatutkimuksen tuloksia voidaankin hyödyntää myös muiden kanavien sisältösuunnittelun pohjana.

Sisällöntuotanto vie resursseja – varmista sisältöjesi näkyvyys!

Nykyisin markkinointitoimenpiteet nojaavat erittäin vahvasti erilaisiin sisältöihin, joita ihmiset kuluttavat massiivisia määriä päivässä. Samanaikaisesti tutkimusten mukaan jopa yli 96 % kaikista verkkosivusisällöistä ei saa ollenkaan orgaanista liikennettä (Ahrefs 1.12.2023). 

Sisältöjen luominen vaatii aina jonkinlaisia resursseja – joko oman markkinointitiimin työaikaa tai markkinointitoimiston palkkiot – joten kannattaa pitää huoli siitä, että sisällöstä on oikeasti hyötyä kohderyhmällesi ja sisällölle on olemassa todellista kysyntää!

Myös somen puolella käyttäjien mielestä hyödyllinen sisältö tehoaa usein parhaiten, joten avainsanatutkimuksesta voi saada laajemmaltikin apua yrityksen sisältöjen suunnitteluun. Asiat ja kysymykset, jotka kiinnostavat ihmisiä Googlessa, kiinnostavat heitä todennäköisesti myös muissa kanavissa.

Avainsanatutkimuksen hyödyt 

1. Markkinoinnin kohdentaminen oikealle kohderyhmälle

Avainsanatutkimus avaa hyvin erilaisia ongelmakohtia ja kiinnostuksen kohteita, joita tavoittelemallamme kohderyhmällä on. Tutkimalla etukäteen ihmisten käyttämiä hakutermejä pystytään varmuudella kohdentamaan sisältöä sellaiselle yleisölle, joka on aiheesta ainakin jollain tasolla kiinnostunut.

2. Asiakastarpeiden ymmärtäminen

Avainsanatutkimus ja sen ohessa tehtävä kilpailija-analyysi auttaa myös ymmärtämään trendejä ja mahdollisia markkinassa tapahtuvia muutoksia. Tämä tieto voi olla äärimmäisen arvokasta myös tuotekehityksessä ja laajemman markkinointistrategian suunnittelussa.

3. Sisältöjen optimointi hakukoneille

Avainsanatutkimuksen perinteinen käyttökohde on tietenkin hakukoneoptimoinnin perustana toimiminen. Ilman selkeää avainsana-analyysia ja kilpailutilanteen kartoitusta tulee todennäköisesti luotua sisältöä, joka jää ihmisiltä löytämättä, sillä mutu-tuntumalla valitut avainsanat eivät välttämättä olekaan hakuvolyymiltaan merkittäviä, tai vastaavasti hakuintention arvailu on voinut mennä pieleen. 

Kun avainsana-analyysin avulla on löydetty relevanteimmat hakutermit ja paikannettu suurimmat sisältöpuutteet sivustolla, voidaan lähteä luomaan sisältöstrategiaa, jolla katetaan ihmisten yleisimmät kiinnostuksen kohteet ja huolenaiheet tuotteeseen tai palveluun liittyen.

Avainsanatutkimuksen tuloksena syntyy sisältöstrategia

Avainsanatutkimus sisältää tietenkin itse hakutermien tutkimusta, mutta myös kilpailijatilanteen kartoituksen sekä asiakkaan orgaanisen näkyvyyden nykytilanteen tarkastelua. 

Avainsanatutkimuksen lopputulemana on selkeät suuntaviivat hakukoneoptimoinnin työlle, eli SEO-sisältöstrategia. Avainsanatutkimuksen datan pohjalta johdettu sisältöstrategia on kuitenkin monipuolinen työkalu myös muun markkinointisisällön suunnittelussa.

1. Avainsana-analyysi ja hakuintention selvittäminen

Avainsana-analyysissa kartoitetaan tärkeimpiä hakutermejä asiakkaan palvelun tai tuotteen kannalta, ja näiden hakutermien hakuvolyymit, kilpailutilanteet ja hakutarkoitus eli hakuintentio, eli mitä tietoa ihminen haluaa nähdä tiettyä hakutermiä käyttäessään. 

Avainsana-analyysissa pyritään myös löytämään erilaisia kysymyksiä, joita ihmisillä on tuotteeseen tai palveluun liittyen. Vastaamalla näihin usein kysyttyihin kysymyksiin tavoitetaan tietenkin relevanttia kohderyhmää ja tehdään asiakkaan brändiä tunnetuksi kohderyhmän sisällä.

Avainsanatutkimuksessa käytetään hyödyksi erilaisia työkaluja ja menetelmiä, esimerkiksi:

  • Omaa ja asiakkaan omaa pohdintaa
  • Google Adsista löytyvä ilmainen Keyword Planner -työkalu (vaatii mainostilin perustamisen)
  • SEO-ohjelmistot, kuten Ahrefs tai SEMrush
  • Google-haku itsessään tarjoaa hakutermeihin liittyviä ehdotuksia ja usein kysyttyjä kysymyksiä

2. Kilpailija-analyysi eli kilpailutilanteen kartoitus

Kilpailijakartoitus on avainsanatutkimuksen kannalta tärkeä työvaihe, sillä vain kilpailijoiden sisältöjä ja sivustoa tarkastelemalla voidaan ymmärtää, mikä parhaiten toimii ja miten sivustoa tulisi optimoida kilpailun päihittääkseen.

Kilpailutilanteen ymmärtäminen voi myös vaikuttaa hakukoneoptimoinnin strategian valintaan – joskus voi olla järkevämpää tavoitella ensin hieman vähemmän kilpailtujen hakutermien kärkipaikkoja, ja siirtyä vasta sitten optimoimaan sisältöjä kaikkein kilpailluimpia avainsanoja varten.

3. (SEO-)sisältöstrategia

Avainsana- ja kilpailija-analyysien pohjalta luodaan asiakkaalle sisältöstrategia.

Avainsanatutkimuksen dataa voidaan käyttää monin eri tavoin hakukoneoptimoitujen verkkosivusisältöjen suunnittelun lisäksi: löydöksiä voi hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin vuosisuunnittelun yhteydessä tulevia sisältöjä suunnitellessa. 

Somesisältöjen suunnittelussa avainsanatutkimuksen tuloksista voi olla suurta apua: kun tiedetään, millaisia kysymyksiä ihmisillä on tuotteeseen tai palveluun liittyen, voidaan hyödyntää tätä tietoa ja luoda aidosti yleisön tarpeisiin vastaavaa sisältöä.

Lue lisää kunnollisen sisältöstrategian merkityksestä markkinoinnissa!

Avainsanatutkimus auttaa ymmärtämään asiakasta paremmin

Laaja avainsanatutkimus avaa ikkunan kuluttajien tarpeisiin, huoliin ja murheisiin. Avainsanatutkimus on erittäin tehokas työkalu digimarkkinoinnissa: sen avulla yritykset voivat kohdentaa markkinointitoimenpiteensä tehokkaammin, ymmärtää asiakkaidensa tarpeita paremmin sekä pysyä ajan tasalla markkinoiden muutoksista.

Avainsanatutkimus on strateginen resurssi, jota voi hyödyntää laajalti markkinointiviestinnän tarpeisiin.

Onko sinulla tarpeita hakukoneoptimointiin tai sosiaaliseen mediaan liittyen? 

Parceron tiimi auttaa! Ota yhteyttä.

TILAA UUTIS­KIRJE!

Saat markkinoinnin infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi!

Lue lisää  Tietosuojasta. Voit lopettaa tilauksen koska tahansa.